NVS tre år mere i København

Det er besluttet, at Nordvisionssekretariatet fortsætter 3 år mere i DR byen i København hos DR. Ordførende for Nordvision, programdirektør for SVT Lena Glaser, fortæller her om baggrunden for beslutningen.

Nordvisionssekretariatet (NVS) fortsætter sit virke hos DR fra sommeren 2015 til 2018. De nordiske mediedirektører har besluttet at forlænge aftalen med Henrik Hartmann, som generalsekretær for NVS. Samtidig fortsætter sekretariatet to øvrige medarbejdere Marianna Widmalm (SVT) og Kristian Martikainen (Yle) ligeledes deres arbejde i København. 

”Mellem de nordisk mediedirektører var der enighed om, at Nordvisionssekretariatet har gjort et utrolig godt arbejde de sidste mange år. Derfor var det helt naturligt at bede NVS forsætte sit gode arbejde. Vi ser en udvikling af Nordvisionssamarbejde i øjeblikket, hvor flere af vor samarbejdsprojekter indeholder teknologielementer, tættere koordinering og flere fælles analyser. I den givne situation er det klart en fordel, at vi kan bygge videre på den erfaring NVS har tilegnet sig, for at udvikle flere dimensioner i vort samarbejde fremadrettet”, fortæller Lena Glaser. 

Nordisk tv- og mediesamarbejde slog alle rekorder i 2014

Målt på samtlige parametre blev 2014 det bedste år nogensinde. Ikke tidligere har antallet af samproduktioner, udveksling af programmer, arkivklip og nyheder – samlet, eller hver for sig, nået de nuværende højder. Leder af NVS Henrik Hartmann fortæller;

”Det er selvfølgelig overordentlig glædeligt at sekretariatet fortsætter yderligere 3 år i København, men endnu mere glædeligt er det at vor samarbejde hele tiden udvikler sig positivt. Dette flotte resultat for 2014 og den positive udvikling skyldes mange dedikerede medarbejders samarbejde i de seks nordiske tv- og mediebolag. Medarbejdere, der stræber bevidst efter at samarbejde og finde spændende løsninger.”

Effektivt og ubureaukratisk

Fra 1996–2006 lå Nordvisionssekretariatet i Oslo hos NRK. Siden 2006 har sekretariatet været placeret hos DR i København. Lena Glaser fortæller;

”Vi har utrolig meget gavn af det nordiske samarbejde på mange niveauer og hvis vi bærer os klogt ad, så kan vi få endnu mere nytte af vor samarbejde i fremtiden. Jeg synes samtidig at vi har fundet en super god, effektiv og ubureaukratisk NVS organisation i DR byen i København, med kompetente medarbejdere fra tre Nordvisionbolag (DR, SVT og Yle). På den måde har samarbejdet både en forankring i NV bolagene og samtidig et nordisk overblik og uafhængighed, til gavn for helheden.”