NVS-handlingsplan 2007

NVS-handlingsplan for 2007 indeholder nye fokusområder, bl.a. nordiske rettigheder.

Blandt punkterne i handlingsplanen for 2007 er der 5 nye områder, som Nordvisions sekretariat kommer til at arbejde med:

  • Fokus på nordiske rettigheder i samarbejde med de nordiske jurister
  • Nedsættelse af en tænketank, som skal se på hvordan vi gør Nordvision bedre og mere relevant
  • Fremme af samarbejdet i web og nye medier
  • Oprettelse af en vidensbank for det nordiske samarbejde
  • Fokus på brugerne i samarbejde med de nordiske medieforskere

Samt 3 områder, hvor Nordvisions sekretariat fortsætter sit arbejde fra efteråret 2006:

  • Forsat fokus på bestillerinddragelsen i Nordvision
  • Implementering af 2. fase af websitet / databasen (projektkalenderen
  • Synlighed, kommunikation og markedsføring af Nordvisionssamarbejdet