NV-tænketanken på plads

Udnytter vi vores fælles potentiale godt nok i Nordvision? Det skal en nordisk ”tænketank” nu undersøge. Tænketanken skal få Nordvisionssamarbejdet til at blomstre med flere kreative idéer og komme med bud på, hvordan vi udvikler Nordvision i den digitale tidsalder.

Nordvisionssamarbejdet står overfor nye udfordringer; folk ændrer deres forbrug af medier, vore bolag omorganiserer sig og bolagenes medarbejdere skal producere mere for færre midler – og hurtigere. Bestillersystemet er også indført i stort set alle nordiske lande.

Hvordan skal det nordiske samarbejde forholde sig til disse ændringer og hvordan synes vi Nordvisionssamarbejdet skal udvikle sig i de kommende år? Det bliver sat på agendaen, når tænketanken afholder sig første møde i København d. 23. marts 2007.

Der er nu nedsat en tænketank på 15 personer, som bredt repræsenterer de nordiske bolage; programgrupperne, medierne, og bestillerne.

Tænketanks formand er NRKs B&U chef Kalle Fürst, og den projektansvarlige er Nordvisions generalsekretær Henrik Hartmann.

Det forventes at tænketankens rapport fremlægges til debat på efterårets programgruppemøder og herefter indstilles til NV-mødet i november 2007.

Følgende 15 personer deltager i tænketanksmødet d. 23.3 i København:

Fra DR:
Birgitte Fredsby (B&U) bestiller
Søren Mikael Rasmussen (Aktualitet og videnskab) producent
Stefan Samsøe-Petersen (Fakta) producent

Fra NRK:
Kalle Fürst (B&U) producent
Hans Rossiné (Drama) producent
Nita Kapoor (Kultur) producent
Jon Ola Sand (Fakta) bestiller

Fra RUV:
Helga Reinhardsdottir (UH) NV-koordinator

Fra SVT:
Peter Nyrén (UH) producent
Lena Glaser (web/interaktiv) producent
Maria Groop-Russel (B&U) bestiller

Fra UR:
Mats Godé (UV) producent

Fra YLE/FST5:
Erik Bäckman (web & strategi)
Jens Berg (alle genre) bestiller
Ulla Martikainen-Florath (Yle Teema) bestiller