NV-samarbejdet kan betale sig

”Såvel økonomisk som strategisk og produktionelt” siger Peter Engel, der forlader DR Ung og dermed også siger farvel til det nordiske samarbejde.

Hvad har din enhed fået ud af det nordiske samarbejdet målt i kroner og øre?
For vores produktionsenhed – DR Ung – har Nordvisionssamarbejdet absolut kunnet betale sig, alene set ud fra en økonomisk betragtning. Ser vi kun på web-produktionen, så har vi i DR Ung de sidste mange år – via samarbejdet og Nordvisionsfonden, fået tilført ca. 25 % ekstra indtægter. Midler, der har været med til at udvikle vores web-områder yderligere.

Har DR Ung haft nordisk samarbejde som en del af strategien?
Ja, vi har haft det som en hensigt, at vi hver gang der var et programgruppemøde i den nordiske B&U-gruppe, så skulle vi have en række forslag med til nordiske samproduktioner.

Hvilken faglig betydning har samarbejdet haft for dig og din enhed?
Jeg har personligt haft vældig gavn af samarbejdet. Det er meget inspirerende at se, hvad vore nordiske kollegaer laver og hvor de vil hen. Det er utrolig givtigt og det kommer jeg til at savne. I mit nye job kommer jeg dog helt sikkert til at trække på de mange gode kontakter jeg har fået skabt gennem den nordiske B&U-gruppe.

For medarbejderne i DR Ung har producentseminarerne været rigtig gode – medarbejdere har fået øjnene op for de muligheder, der ligger i det nordiske samarbejde.

Hvordan kan ledelserne i vore bolag støtte Nordvisionssamarbejdet?
Jeg er af den overbevisning, at det burde være en del af jobbet for programchefer i DR, at fremme nordisk samarbejde. Det burde være programchefernes opgave at få det nordiske samarbejde til at fungere og at afrapportere i årsaftalen med den øverste ledelse, hvad man har opnået på dette punkt.

Hvordan kan vi optimere samarbejdet yderligere?
Alle produktionsenheder, der vil noget med det nordiske samarbejde bør have en NV-person – en ansvarlig koordinator. Alle skal vide hvem den person er, i enheden og blandt de nordiske samarbejdspartnere. Det vil lette samarbejdet. I enhederne skal der opbygges en kultur omkring det nordiske samarbejde, og erfaringer viser jo at det kan absolut betale sig.

Hvilke udfordringer ser du i Nordvisions fremtid?
Det ville være gavnligt at få skabt nogle mere handlekraftige møder og få højnet kvaliteten af de nordiske samproduktioner. Vi burde også få gang i udvekslingen af interfaces til web og en fælles server ville bringe os langt i websamarbejdet.

Peter Engel tiltræder 1. februar 2007 en ny stilling i produktionsselskabet Zentropa, hvor han skal etablere en ny produktionsenhed med fokus på børne- og ungdomsstof. I Zentropa skal han med tidligere BBC-producer, Paul Tyler, udvikle og konvertere BBC-formater til Skandinavien – og ligeledes konvertere formater den anden vej.

I forbindelse med det sidste håber Peter Engel, at han vil få et tæt samarbejde med sine tidligere kolleger i DR og i de nordiske lande.