NV Inspiration & Pitch

Om några veckor är det dags för höstens stora nordiska inspirationsträff i Köpenhamn då NV Inspiration & Pitch, som vi döpt evenemanget till, går av stapeln. Som vi också skrivit tidigare handlar det dels om att fakta- och kulturbeställarna möts för att efter en pitch dela ut de öronmärkta utvecklingspengar de har till sitt förfogande men evenemanget handlar också om inspiration och möten även i andra programgrupper.

Evenemanget handlar om flera olika saker:

En formattävling som faktabeställarna utlyst där ett bidrag kan vinna 250.000 DKK i utvecklingsstöd. Läs mer om tävlingen här.

– En pitch där producenter kan pitcha fakta- och kulturprogram för beställarna och möjligen få en del av de öronmärkta utvecklingsmedel för fakta- och kulturprogram.

– Inspiration – första dagen av evenemanget i Köpenhamn är vikt för inspiration och proud to present, ett preliminärt program för inspirationsdagen hittar du här.

– Musikmöte – samtidigt med pitchen ordnas ett skilt musikmöte för musikgruppen. Mikael Skog på NVS kan ge mer information.

– Undersökande journalistik – samtidigt med mötet i Köpenhamn träffas också programgruppen i undersökande journalistik.

– Vetenskapsgruppen – samtidigt med mötet i Köpenhamn träffas också gruppen för vetenskapsprogram.

Om ni har frågor angående NV Inspiration & Pitch är ni mer än välkomna att ta kontakt med oss på NV-sekretariatet så gör vi vårt bästa för att försöka hitta ett svar på dem.

Kom också ihåg att anmäla ditt deltagande i NV Inspiration & Pitch till Mikael Skog på NVS samt att meddela om du deltar i den gemensamma middagen på tisdagskvällen.