NV-Fondens tildelinger juni 2010

NV-Fonden har uddelt 27 millioner DKK i produktionsstøtte og 225.000 DKK til udviklingsprojekter ved styrelsesmødet den 9. juni 2010.

På fondsstyremødet den 9. juni uddelte styrelsen for Nordvisionsfonden 30.000 EURO i Research og Udviklingsstøtte, fordelt på to projekter, samt ca. 27 millioner DKK i produktionsstøtte fordelt på 26 projekter.

I forbindelse med faktapitchen i Helsingfors blev i alt 43.700 EURO tildelt tre fakta-udviklingsprojekter.

Se den komplette oversigt over projekter, som fik støtte i denne tildelingsrunde.

Mere info: kontakt NV-sekretariatet