NV-Fondens tildelinger efterår 07

Nordvisionsfondens styre bevilget søknader for over 26 millioner DKK i efterårets tildelingsrunde.

På fondsstyremøtet den 28.11.07 delte styret for Nordvisionsfonden ut ca. 136.000 EURO i Research og Utviklingsstøtte, fordelt på 9 prosjekter, samt ca. 29 millioner DKK i produksjonsstøtte til 26 prosjekter.

Det var en markant økning i både omfang og kvalitet av R&U-søknader, 15 søknader på til sammen 280.000 EUR ble sendt inn. Fondsstyrelsen la i sine prioriteringer spesiell vekt på hvorvidt det fantes nordiske partnere med interesse for og egne midler i prosjektet med i ansøgningen.

Som tidligere oppfordres alle ansøgere å være oppmerksom på de fire kriteriene for R&U-tildelinger

Fullstendig oversikt over prosjekter som fikk støtte i denne tildelingsrunde.