NV-Fondens tildelinger december 2009

NV-Fonden har uddelt 25 mill DKK i produktionsstøtte og 906.000 DKK til udviklingsprojekter ved styrelsesmødet d. 16.12.2009.

På fondsstyremødet d. 16.12.2009 uddelte styrelsen for Nordvisionsfonden 121.844 EURO i Research og Udviklingsstøtte, fordelt på otte projekter, samt 25.390.026 DKK i produktionsstøtte fordelt på tyve projekter.

I forbindelse med faktapitchen i København blev i alt 43.593 EURO tildelt til tre fakta-udviklingsprojekter.

Se den komplette oversigt over projekter, som fik støtte i denne tildelingsrunde.

Mere info: kontakt NV-sekretariatet