NV-fondens frist i efteråret

Den 5. november er søknadsfristen for efterårets søknadsrunde til Nordvisionsfonden.

Produsenter i alle NV-bolagene kan søke om støtte til prosjekter (på tv, radio eller nye medier), via bolagets fondsstyrekontakt (se under).  Det er kun NV-bolag som kan søke om støtte, men gjerne i samarbeid med en ekstern produsent.

Info om søknadsrutinerne: se den nye step-by-step -guide ”Slik søker du NV-fonden” eller ”Tukea Pohjoisvision rahastosta” eller kontakt sekretariatet.

Alle søknader skal sendes til fondskontakten i ditt bolag. Fondskontakterne videresender søknader til behandling i fondens styrelse.

DR: Finn Rowold (ordf.)
Søknadene sendes til Christina Maria Jensen

NRK:
Arne Helsingen
Søknadene sendes til Berit Donjem

RUV:
Bjarni Gudmundsson

SVT:
Thomas Nilsson
Søknadene sendes til Christian Wistrand

YLE:
Päivi Kärkkäinen (ansøgninger fra FST5 sendes til Annika Nyberg-Frankenhaeuser)

Fondskontaktene oplyser ligeledes om de nasjonale rutiner omkring behandling av søknadene.

Se tildelingerne fra tidligere søknadsrunder.