NV-fonden, tildelinger juni 2007

Nordvisionsfondens styre bevilget søknader tilsvarende over 41 millioner DKK i vårens søknadtildelingsrunde.

På fondsstyremøtet den 06.06.07 delte styret for Nordvisionsfonden ut ca. 144.600 EURO i Research og Utviklingsstøtte, fordelt på 8 prosjekter, samt ca. 40 millioner DKK i produksjonsstøtte til 35 prosjekter.

Fullstendig oversikt over prosjekter som fikk støtte.

Styret besluttet dessuten at retningslinjene for fonden skal revideres høsten 2007, for å kommunisere disse klarere og for å sikre at de er i tråd med målsetningene i Nordvisionssamarbeidet.