NV-fonden: partner behövs för produktionsstöd för format

Projekt baserade på format utvecklade med stöd från Nordvisionsfonden behöver framöver minst en Nordvision-samproducent för att ansöka om produktionsstöd från fonden. Tidigare har en samproducent inte varit nödvändigt.

Fondstyrelsen beslöt vid sitt möte i Helsingfors torsdagen den 30 november att alla projekt som ansöker om produktionsstöd från Nordvisionsfonden ska ha minst en samproducent bland de övriga medlemmarna i samarbetet (DR, NRK, RUV, SVT, Yle, UR eller SR).

Ändringen berör projekt som baserar sig på ett format, som är utvecklat med stöd av Nordvisionsfonden. De behöver i och med ändringen också minst en Nordvision-samproducent, ifall det ansöks om produktionsstöd för projektet. Tidigare har det inte funnits ett krav på en samproducent, men de färdiga programmen har förutsatts ingå i Nordvisions gratisutväxling. 

Det självständiga ansökningsformuläret för ”Format Production Support” utgår i och med ändringen och i stället ska den mest använda ansökningsformen ”Production support / Produktionsstöd” användas. De färdiga programmen, med minst en samproducent, ingår inte längre i gratisutväxlingen.

>> Ansök om stöd från fonden

 

Bidrag från samproducenter och gränser för fondstöd

I samband med produktionsstöd ska bidraget från samproducenten vara minst 10 % av det ansökta beloppet. 2 % är nog, ifall samproducenten är antingen RUV eller Svenska Yle. Produktionsstödet kan uppgå till 50 % av de totala kostnaderna, som bolaget själv skulle stå för, ifall fondstöd inte beviljas.

För utvecklingsstöd från Nordvisionsfonden behövs det, som tidigare, alltid också minst en annan partner som går in i projektet. Utvecklingsstödet kan uppgå till högst 20 000 EUR. Det minsta bidraget från en enskild samproducent är 1 000 EUR eller 200 EUR, då samproducenten är antingen RUV eller Svenska Yle. Utvecklingsstöd kan tilldelas antingen direkt av fondstyrelsen, efter ansökning enligt de halvårsvisa fondsfristerna, eller för projekt från barn, fakta, kultur och ung av de respektive nordiska genrebeställarna, i samband med de halvårsvisa mötena och pitchtillfällena. 

>> Möteskalender

 

Nordvisionsfonden våren 2018

Nordvisionsfondens ansökningsfrist våren 2018 är måndagen den 7 maj. Fondstyrelsen möts den 7 juni för att behandla ansökningarna och ta beslut om vilka projekt som tilldelas produktions- eller research- och utvecklingsstöd. Informationen om utdelningen tillkännages senast måndagen den 11 juni. Vid oväntade och överraskande situationer är du välkommen att kontakta Nordvisionssekretariatet för att diskutera möjligheterna om en snabbare behandlingstid, utanför de utsatta tidsramarna.

 

Relaterat

Möteskalender

Nordvisionsfondens utdelningar hösten 2017

Nordvisionsfondens tidigare utdelningar

Nordvisionsfonden