NV-fonden delade ut stöd

Nordvisionsfonden delade under sitt möte i Oslo i torsdags ut stöd till sammanlagt 30 nordiska projekt – 27 produktionsstöd och tre utvecklingsstöd, i tillägg till de redan utdelade decentrala stöden. Dessutom fick undervisningsgruppen en tilläggsutdelning för en formattävling.

Produktionsstödet uppgår till sammanlagt knappt 39 miljoner DKK och delas alltså mellan 27 olika projekt inom flera programgrupper och länder.

Tre projekt fick utvecklingsstöd till 70.000 EUR – i tillägg till de åtta projekt som redan tidigare beviljats decentralt utvecklingsstöd från fakta/kultur/barn-beställarna.

I tillägg till det beslöt fonden också bevilja 25.000 EUR till undervisningsgruppen som ansökt om medel för att arrangera en idetävling om utvecklandet av ett nytt undervisningsformat i prime time. Mer information om det här kommer snart.

Se en komplett översikt över de projekt som tilldelades stöd i den här söknadsrundan inklusive de projekt som fick det decentrala stödet i fakta-, kultur- och barngruppen.

Fondsstyrelsen avtackade också Gunilla Ohls som avslutade sin period som ordförande för fonden. Ny ordförande är Arne Helsingen (NRK).