Norskt segerrus i formattävlingen

Det var NRK-bidraget “Bør vi gifte oss” som pitchades av Elin Ruhlin Gjuvsland och Arild Opheim som vann tävlingen om ett nytt nordiskt faktaformat. Producenterna fick därmed 250.000 DKK för att vidareutveckla programformatet. Summan tilldelades i anledning av den formattävling som faktabeställarna utlyste inför mötet i Köpenhamn.

Sammanlagt skickades ett 30-tal bidrag in till tävlingen om ett nytt nordiskt faktaformat. Av dem sållades fem bidrag ut till finalen, de var följande:

Bør vi gifte oss (NRK)
Semesteresa till 70-talet (YLE)
Hälsostudion (SVT)
Mormor missionen (DR)
I medgang och modgang (DR)


Av dessa var det alltså NRK-bidraget som utgick med seger.

Även Mormor missionen fick ett bidrag av faktabeställarna som gav det danska projektet 50.000 DKK i utvecklingsstöd. Även FST:s programförslag “The Norden” som pitchades av John Stark och Tomas Lindh fick ett utvecklingsstöd på 50.000 DKK av faktabeställarna.

Tre kulturprojekt fick utvecklingsstöd

Vid pitchen i Köpenhamn delades för första gången också det öronmärkta utvecklingsstödet för kultur ut, sammanlagt fick tre projekt utvecklingsstöd.

SVT Malmö visade speciellt framfötterna då man fick utvecklingsstöd för två projekt. “Culture in the dangerzone” (pitchat av Mikael Nordlander) fick det största stödet på 130.000 DKK medan ett annat Malmö-projekt, “Dom kallar oss Artister” (pitchat av Magnus Broni) också fick utvecklingsstöd på 25.000 DKK.

Det tredje projektet som beviljades stöd var DR:s projekt “Kan kunst måles” (pitchat av Ida Holten Ebbesen) – det projektet emottog stöd på 54.000 DKK.

Sammanlagt pitchades 10 kulturprojekt vid pitchen i DR-Byen i Köpenhamn, till våren delas åter ut kulturutvecklingsmedel, då i Helsingfors den 17-18 april 2012.