Norsk-dansk samarbejde om radio-app

NRK og DR skriver historie i Nordvision med lanceringen af en fælles radio-app i foråret 2017. Det er første gang, to partnere går så langt i et publicerings – og distributionsteknologisk samarbejde. Både apps og samarbejdet skal nu for alvor stå sin prøve, når radio-app’s i stort set identiske versioner lanceres i foråret 2017.

Af Henrik Hartmann

For omkring et år siden stod DR overfor enten at skulle udvikle – eller købe en ny radio-app, samtidig havde NRK udviklet en velfungerende radio-app, men deres budget stod ikke mål med de udviklingsambitioner, man havde. Partnerne fandt hinanden og nu er man så langt, at man er blevet enige om det meste.

Tore Hauerbach er digital radioredaktør i DR og DR´s projektleder i samarbejdet. Tore fortæller:
”Med dette projekt indgår vi et fælles samarbejde, om at videreudvikle applikationer til radio, sammen. Fordelene er, at vi fælles kan nå et højere ambitionsniveau med vore apps, og med fælles viden og kunnen, opnå de bedste resultater. Desuden begrænser vi udviklings -og implementeringsomkostningerne”

For DR´s vedkommende kommer den første version af radio-appen bl.a. til at kunne huske, hvor man er kommet til i sin radiolytning, gøre lytningen mere stabil, og indeholde flere individuelle tilpasninger og anbefalinger.

Tanja Thuesen, Produktudviklingschef for NRK TV og Radios streamingstjenester, og projektets samarbejdsleder for NRK:
”For NRK så er det skønt at vi kan sætte et endnu højere ambitionsniveau for vores Radio apper på iOS og Android. Vi glæder os f.eks. til at give podcast, eller som vi tænker på det, lyd som ikke behøver at passe ind i et lineært sendeskema, et naturligt hjem i vores eget strømmetilbud. Det har vi indtil nu ikke haft. Samtidig ønsker vi også at eksperimentere endnu mere med, hvordan folk lytter alt efter hvilken kontekst de er i. F.eks. om de er på rejse eller hjemme, om de gerne vil ha hyggeligt selskab eller ønsker at blive suget ind i gode fortællinger. 

Identiske apps og skarp på brugerbehov
Det særlige ved samarbejdet er, at parterne udvikler et næsten identisk produkt med samme brugeroplevelser og funktioner. Data, logo, fonter og farver kan selvfølgelig godt være forskellige. Tore fortæller:
”Det er klart, at vi skal tage flere hensyn, end hvis vi selv udviklede vores egen app. Men det interessante ved at være to ligeværdige partnere er jo, at det tvinger os til at være virkelig klare og spidse på, hvad vi vil. Vi må gang på gang spørge os selv og hinanden – er denne feature nu nødvendig og møder det et brugerbehov? Det er faktisk rigtig sundt, at have disse processer”.

Tanja fortæller:
”Det er selvfølgelig udfordrende at skulle bygge og videreudvikle på samme produkt, men vi har en tro på at brugerne ikke er så forskellige i Danmark og Norge. At de ønsker sig mange af de samme funktioner. På mange måder kan vi nu få bedre fart på at skabe en brugeroplevelse som er tilpasset den enkeltes behov, samtidig med at vi udforsker den bedste måde at tilgængeliggøre det store og mangfoldige indhold vi som public service institution tilbyder”. 

Lesson learned
En af de ting, de involverede har lært af dette samarbejdsforløb, er, at det tager tid, hvis man skal være i stand til at bevæge sig i rigtig retning, sammen, og samtidig skal have en aftale nedfældet på ”papir”. Tore fortæller:
”Det har været lidt besværligt at få en juridisk samarbejdsaftale på plads. Måske mest af alt på grund af, at det vi gør, er nyt i forhold til tidligere digitale samarbejder. Det komplicerer det også, at vi skal lave en fremadrettet udviklingsaftale, ikke kun en produktaftale. Desuden er NRK jo en god ven, og derfor skal den skriftlige aftale med hinanden også sikre, at vi kan gå hver til sit på en god måde. Exit-mulighederne for begge parter har derfor været vigtige at få afklaret.

Tanja fortæller:
”Det handler også om at bygge en fælles forståelse for, hvordan digital udvikling kræver en mere agil tilgang og et kontinuerligt fokus på brugeroplevelsen. Man skal igennem langt flere iterationer end den mere klassisk bestillermodel, hvor pakken er afklaret på forhånd.

Ville I gøre det igen?
NRK skal styre udviklingen af radio-appen, men parterne er enige om, at samarbejdet skal gennemføres på konsensusbasis, så langt som det er muligt. Tore fortæller:
”NRK har inviteret os ind i dette samarbejde, og de har tænkt fremadrettet, det må vi jo virkelig takke dem for. Det har jo i udgangspunktet været helt essentielt, for at vi kunne gøre dette. Vi fra DR´s side ville jo gøre det igen, og jeg håber, at NRK vil sige det samme.

Og det bekræfter Tanja Thuesen fra NRK at man gerne vil:  
”Gerne. Så længe DR og NRK er på vej i samme strategiske retning giver det rigtig god mening. Vi ønsker jo begge at tilbyde en radiooplevelse i verdensklasse og være stolte af både indhold og tjeneste”.   

Vil du prøve?
DRs app finner du til nedlasting her, og NRKs app finner du til nedlasting her.