NORMOB – nyeste skud på stammen

NORMOB (Mobile Forum for Nordic Broadcasters) er et fælles nordisk forum med mål at styrke samarbejder og videndeling mellem de nordiske broadcastere på det mobile område.

Formålet er at samle et nordisk  netværk ”on a working level” for nationale ekspertiser, der arbejder konkret med indholdsproduktion og udvikling på de mobile medier. NORMOB er en selvstændig netværksdannelse med repræsentanter fra NRK, YLE, SVT, SR, UR og DR.
 
Målet er at sikre en vidensdeling og erfaringsudveksling mellem broadcasterne på området i forhold til nye tendenser på markedet og teknologier som 3G netværk, konvergens med broadcast medier, mobil tv, mobile games mv.  Netværket har også som mål at styrke et fælles udviklingsarbejde mhb på at udvikle fælles nordiske mobilkoncepter og applikationer for mobile services og spil.

NORMOB arrangerede i 2005 en studietur til Japan og forventes at afvikle en studietur til Syd Korea i efteråret 2006.  Næste fællesmøde afholdes i København ultimo september.

For yderligere oplysninger kontakt Peter Østergaard Sørensen, DR