Nordvisjon i virtual reality

Nordvisjon avholdt tirsdag sitt første møte om 360°-video og Virtual Reality (VR).

Av Ståle Grut, NRKbeta

 

Målet for møtet var å samle og dele erfaringer om 360°-video og VR hos de nordiske allmennkringkasterne. Det være seg tekniske løsninger man har sett på og har erfaringer med, og diskutere hvordan man forteller historier med denne teknologien.

Nordvisjon ønsker på denne måten å sikre at publisert innhold gir mening i et public service-perspektiv.

 

BBC var spesielt inviterte gjester til møtet mellom DR, SVT, Yle og NRK.

– For å i det hele tatt vurdere å bruke 360/VR på et prosjekt må en ha gode grunner for ikke å gjennomføre produksjonen tradisjonelt, sa naturfotograf Sam Hume fra BBC Natural History Unit.

– Spørsmål som ”Hvorfor er dette en 360°-idé”, ”hva ønsker vi å oppnå med dette” samt ”hvem og hvor er seeren” er viktig å ha gode svar på, sa Hume.

Sammen med Paul Deane presenterte han BBCs VR-produksjoner for de nordiske kringkasterne. De fortalte at VR-opplevelser gjerne har mer til felles med opplevelser vi kjenner fra spill, enn tradisjonell video.

BBCs fremste 360°-produksjon er foreløpig videoen Attenborough and the Giant Dinosaur.

Grunnen til at dette ble vurdert som et godt 360°-prosjekt var at de allerede hadde detaljerte 3D-modeller av dinosaurbein, laget av forskere. Dermed var mye av grunnarbeidet gjort, og de trengte bare animere dinosaurmodellen, samt filme og plassere Attenborough inn i scenen.

BBC hentet inn ekstern hjelp fra produksjonsbyrået Hello Charlie som allerede hadde laget effektene på den ordinære TV-dokumentaren og brukte produksjonsutstyr av høy kvalitet – som RED-kameraer. Samtidig holdt de på svært enkle virkemidler, for ikke å gjøre opplevelsen forvirrende for seeren.

BBC har fram til nå kun publisert en tredjedel av sine eksperimenter, fordi de resterende ikke har holdt god nok standard.

 

SVT har, ikke ulikt de resterende nordiske kringkasterne, ikke kommet like langt som BBC innen VR.

SVTs VR-produksjoner er nå tilgjengelig i en separat app, men målet er integrasjon i SVT Play-appen på sikt.

Et av deres prosjekter i samarbeid med UR er en video som tar for seg mobbing, og plasserer deg i rollen som en elev i klasserommet. 

 

Yles fokus for 360°/VR er å øke innholdets verdi og drive utdanning og e-læring. De er i samtaler med Nokia som allerede utvikler VR-utstyr. De jobber med den finske VR-forbundet (FiVR), som har fått et tilskudd på € 250.000 for å kjøpe og utvikle VR-teknologi og selskaper.

Yles største prosjekt lanseres i august, og er en enorm 3D-modell av Finlands første mentalsykehus, Lappviken, hvor folk fritt kan gå rundt i en gjenskapt modell.

 

DR Historie har funnet fine rammer for 360°-video i gjenskapningen av samt kjente skuespillere som Lars Dittman Mikkelsen.

 

NRK har eksperimentert med ulike tester av VR og 360°-video, men så langt ikke gjennomført noen større produksjoner. De har testet det på konserter og ulike arrangementer, men også funnet VR-opplevelser nyttig som et verktøy for research for journalister.

På nasjonaldagen 17. mai ble et enkelt 360-kamera montert på fanen som gikk først i toget. Tanken bak var å gi de som ikke har mulighet til selv å delta eller se på toget, en følelse av å ”være der”.