Nordvisionsfondens tildelinger

Nordvisionsfondsstyrelsen innvilget ansøgninger for ca 40 millioner DKK i forårets tildelingsrunde.

På fondsstyremøtet den 28.11.08 delte styret for Nordvisionsfonden ut ca. 95. 000 EURO i Research og Utviklingsstøtte, fordelt på 9 prosjekter, samt ca. 39 millioner DKK i produksjonsstøtte til 32 prosjekter.

Fullstendig oversikt over prosjekter som fikk støtte i denne tildelingsrunde.