Nordvisionsfondens tildelinger

Nordvisionsfondsstyrelsen innvilget ansøgninger for ca. 25 millioner DKK i efterårets tildelingsrunde.

På fondsstyremøtet den 1.12.08 delte styret for Nordvisionsfonden ut ca. 58.000 EURO i Utviklingsstøtte, fordelt på 5 prosjekter, samt ca. 25 millioner DKK i produksjonsstøtte til 32 prosjekter.

Fullstendig oversikt over prosjekter som fikk støtte i denne tildelingsrunde.