Nordvisionsfonden utdelade stöd

Nordvisionsfonden delade ut sammanlagt drygt 36 miljoner DKK i produktionsstöd och en 1,1 miljoner DKK i utvecklingsstöd vid sitt möte i Stockholm den 9 juni 2011.

Stödet fördelades på sammanlagt 39 projekt för produktionsstödets del och på 10 projekt för Research- och Utvecklingsstödets del. Två projekt fick stöd redan vid Faktapitchen vid Oslo i mars.

Det här var första gången ansökningarna gjordes digitalt med det nya webbaserade ansökningsformuläret och det resulterade också i ett stort antal ansökningar, vilket gjorde att fondens styrelse inte kunde bevilja stöd för alla som sökte stöd.

Se en komplett översikt över de projekt som tilldelades stöd i den här utvecklingsrundan, inklusive de två faktautvecklingsstöd som mottog stöd redan vid faktapitchen i Oslo tidigare år.

Mer info: kontakta NV-sekretariatet.