Nordvisionsfonden: Vårens stöd klara

Fondstyrelsen möttes för att ta beslut om de ansökningar som kommit in under våren.

Foto: Robert Anasch/Unsplash.

Den 1 juni sammanstrålade Nordvisionsfondens styrelse för att ta ställning till de ansökningar som kommit in under våren.

Totalt hade fyra projekt sökt utvecklingsstöd, och samtliga tilldelades också pengar.

Redan tidigare i år har 14 nordiska projekt fått utvecklingsstöd genom de pitchtillfällen som arrangerats i genregrupperna.

När det gäller samproduktionsstöd så hade 32 ansökningar lämnats in. Här på Nordvision.org finns listan över alla de projekt som fick stöd denna gång.