Nordvisions året der gik

Året går på hæld og det er tid til at gøre status. Der har været fuld aktivitet i samtlige nordiske programgrupper og i de fleste ekspertnetværk i denne sæson.

av Henrik Hartmann

Det har været et super spændende og udbytterigt år og i denne artikel tager vi en runde og kigge på nogle af de mest bemærkelsesværdige forhold.

Format konkurrencer og formatsamarbejde

Året har blandt meget andet stået i formatets tegn. Det nordiske formatsamarbejde fortsætter den utrolige gode udvikling vi også så sidste år. Der har i år været afholdt fire format konkurrencer i programgrupperne : Fakta, kultur, ung og undervisning, og der blev indsendt mere end 110 nye idéer. Antallet af formater i udvikling eller i (sam)produktion er nu oppe på 27 formater. Formater, hvor vi har delt udgifterne til udvikling og formater, som vi efterfølgende har fælles råderet over. Der har også været afholdt masterclass i formatudvikling. Hvis du gik glip af denne masterclass kan du læse Ole Hedemanns artikel i dette nyhedsbrev.

Tre børne Emmy nomineringer 

Den nordiske børnegruppe mødtes i Oslo i slutningen af oktober, stor set samtidig med offentliggørelsen af at tre af Emmy nomineringer var tilfaldet SVT (1) og  DR (2). Alle tre nominerede projekter er i øvrigt nordiske samproduktioner. Derudover er den svenske nominering ”Labyrint” udviklet med R&U midler fra udviklingsfonden. Sidste år var NRK nomineret i tre kategorier. Nordiske børneprogrammer klare sig snart næsten lige så godt som nordisk voksen drama uden for Norden.

Børnegruppens smproduktion samarbejde er utrolig stærkt. Det ser ud til at børnegruppen slår alle tidligere rekorder i antal af færdiggjorte samproduktioner i år (640 programmer!).

Ung samarbejdet udvikler sig positivt

Ungcheferne afholdte deres tredie møde i dette efterår, siden etableringen af gruppen for ca. 1 ½ år siden. Denne gang med konkret samarbejde for øje, bl.a. med konkret program udveksling og formatkonkurrence. Format idéen ”Jorden rundt på 80 tweets” fra NRK i Trondheim vandt konkurrencen, med en overbevisende idé.

Kulturgruppen

I kulturgruppen gennemførtes også en formatkonkurrence for første gang i år. Det nuværende kultursamarbejde har faktisk kun eksísteret i knapt 2 ½ år. Alene i år er der færdiggjort mere end 100 samproduktions programmer og der er mange flere på vej næste år. Det er utrolig flot.

Natur og historie netværk

2013 var også året, hvor der for alvor kom gang i både et historie – og naturnetværk. Arkivudvekslingen mellem bolagene har været i konstant fremgang siden vi fik etableret arkiv research adgang mellem DR, NRK og SVT. De to netværk er vældig interesserede i at samarbejde og der er allerede konkrete udviklingsprojekter og samproduktion i gang.

Udfordringerne, rettigheder og rettigheds benchmark

Alting er ikke lutter lagkage. Udfordringerne omkring rettigheder har været drøftet på programgruppemøderne. Alle grupperne er vældig optaget af at drøfte, hvilke rettigheder man stræber efter i fremtiden, hvilke dialog bolagene har med rettighedsorganisationerne, og hvad vi sammen kan gøre for at finde kreative løsninger på dette område.

Mange programgrupper er desperate for at få løst de fælles udfordringer vi sammen står overfor når det gælder rettigheder. Desværre er det svært at ændre på de eksisterede rettighedsmønstre. Derfor satte NV – mødet og Nordvisionssekretariatet gang i en kortlægning af de fælles udfordringer under kyndig ledelse af SVT´s tidligere programdirektør Annie Wegelius. Rapporten blev fremlagt på det netop afholdte NV – mødet i Stockholm og vil blive præsenteret på forårets programgruppemøder.

Tak for et rigtig godt år fra Nordvisionssekratriatet.