Nordvision söker projektledare från Yle till NVS

Nordvisionssekretariatet i DR-Byen i Köpenhamn söker en projektledare med utmärkta kunskaper i finska till det nordiska tv- och mediesamarbetet, Nordvision. Vi söker en medarbetare från Yle med stor kännedom om och nätverk i Yle:s organisation.
Välkommen med din ansökan senast den 31. mars 2014. Du ansöker via e-mail till Henrik Hartmann, hrh@remove-this.dr.dk

Nordvisionssekretariatet i Köpenhamn söker projektledare från Yle

Nordvisionssekretariatet i DR-Byen i Köpenhamn söker en projektledare med utmärkta både muntoliga och skriftliga kunskaper i finska till det nordiska tv- och mediesamarbetet, Nordvision. Vi söker i första hand en medarbetare från Yle med stor kännedom om och nätverk i Yle:s organisation

Målet för det nordiska tv- och mediesamarbetet är att stärka kvaliteten och relevansen av de nordiska samproduktionerna, stärka formatsamarbetet och att stärka innehållsutväxlingen mellan de nordiska public service-bolagen. Nordvisionssekretariatets uppgift är generellt att säkra de bästa möjliga förutsättningarna för samarbete mellan de nordiska NV-bolagen.

Till detta arbete söker vi nu en kompetent projektledare, som är bra på att arbeta med förändringsprocesser, som är en god kommunikatör, har lätt för att samarbeta, och som är innovativ i processer där många partners är involverade. Medarbetaren ska kunna arbeta såväl strategiskt som praktiskt med Nordvisionssekretariatets (NVS) uppgifter. 

Du kommer att ha särskilt ansvar för Nordvisionssamarbetets kommunikation och information. Det innefattar bl.a. redigering, uppdatering och utveckling av vår webbsida, www.www.nordvision.org, ansvar för det interna databassystemet samt att ta fram och förbereda årsrapporter.

Du får också ansvaret för hanteringen av ansökningar till Nordvisionsfonden. Nordvisionssekretariatet har en löpande handläggning av ansökningar till Nordvisionsfonden, och ansvarar också för hela samarbetets dokumentation och statistik, därför ingår även administrativa uppgifter i arbetet . 

Nordvisionssamarbetets nya digitala distributionssystem Nordif3 togs i bruk 2013. Till dina uppgifter hör att, tillsammans med NV-bolagen och kollegerna i NVS, säkra koordinationen mellan det nya systemet och dess användare, och medverka/bidra till utvecklingen av detta system.

Du ska ha dokumenterad erfarenhet av tv- och webbproduktion, ska kunna arbeta självständigt och gärna ha en journalistisk eller akademisk utbildning. Erfarenheter av att skriva och förmedla på webben är en förutsättning. NVS:s system för innehållshantering på webben är open source-systemet Typo3.

Nordvisionssekretariatet är ett litet och obyråkratiskt team på tre personer. Därför skall du vara öppen, flexibel, förtroendeingivande, samt ihärdig och personligt engagerad i nordiskt samarbete.


Arbetsplats är DR-Byen i Köpenhamn (Örestad). I tjänsten ingår också en del resor. Det är ett krav att du ska kunna tala och skriva finska, samt ett annat nordiskt språk. Vårt arbetsspråk är skandinaviska.
Tillträde snarast eller senast den 11 augusti 2014. Tjänsten är tidsbegränsad till 30 juni 2015.

Välkommen med din ansökan senast den 31. mars 2014. Du ansöker via e-mail till Henrik Hartmann, hrh@remove-this.dr.dk

Har du ytterligare frågor, kontakta:

Henrik Hartmann, generalsekreterare, Nordvision www.nordvison.org
Tel: + 45 24 24 83 05 / e-mail; hrh@remove-this.dr.dk
DR, DR-Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 Köpenhamn C.

Nordvision är tv- och mediesamarbetet mellan de nordiska public service-bolagen DR, NRK, Yle, RUV, SVT och UR. Samarbetets kärna är samproduktion, programutväxling, formatudvikling och strategi utväxling.