Nordvision söker medarbetare

Nordvisionssekretariatet i DR Byen i Köpenhamn söker två projektledare då mandatperioden för de två nuvarande medarbetarna slutar sommaren 2018. De två medarbetarna ska stärka och vidareutveckla det stora nordiska public service-mediesamarbetet under den digitala omställningen. En av dem ska vara flytande i finska i både tal och skrift.

Nordvision har redan ett omfattande samarbete vad gäller tv-innehåll, men vi strävar efter att bli den bästa public service-samarbetsorganisationen i världen även för digitalt innehåll och strategiska public service-samarbeten.

Det övergripande målet för Nordvision-samarbetet är att öka betydelsen av de nordiska samproduktionerna, stärka formatsamarbeten och innehållsutväxlingen, samt medverka till konkret och strategisk kunskapsdelning mellan Nordvisions partner.

För att kunna uppfylla detta söker vi nu två kompetenta medarbetare som är vana vid att arbeta med förändringsprocesser, bra på att samarbeta och nytänkande så att de kan hitta lösningar med flera involverade partner. Medarbetarna ska kunna arbeta såväl strategiskt, digitalt och utförligt med Nordvisionssekretariatets (NVS) uppgifter, men de ska också kunna ta sig an några lite mer rutinmässiga uppgifter.

Nordvision handlägger löpande ansökningar till Nordvisionsfonden och ansvarar för att dokumentera och informera om samarbetet i form av statistik, rapporter och artiklar till www.nordvision.org och årsrapporter. Ovanstående uppgifter kan därför räknas som en del av tjänsten.

Medarbetarna ska ha dokumenterad erfarenhet inom tv, radio och/eller digital medieproduktion, kunna arbeta självständigt och ha en journalistutbildning eller annan akademisk utbildning. De ska också ha ett stort kontaktnät i sina respektive public service-organisationer, både med andra medarbetare och chefer. Erfarenhet av externa, nordiska eller europeiska samproduktioner är en fördel.

Nordvisionssekretariatet består av ett litet och obyråkratiskt team på tre personer. Därför måste de nya kollegorna vara öppna, flexibla och pålitliga, samt uthålliga och personligt engagerade i nordiskt samarbete. Tjänsten innefattar en del resande. Arbetsspråket är skandinaviska.

Sökande ska vara anställda i ett av de nordiska public service-bolagen och kunna få tjänstledigt från sina respektive jobb.

Anställningen gäller från mitten av augusti 2018 till och med den 30 juni 2022, och arbetsplatsen är i DR Byen i Köpenhamn.

Ansökan ska vara inne senast den 8 mars 2018 och skickas via mejl till Henrik Hartmann på hrh@dr.dk

Frågor? Kontakta:
Henrik Hartmann, generalsekreterare i Nordvision, på telefon +45 24 24 83 05 eller e-post hrh@dr.dk
DR, DR-Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C.

Mer information om Nordvision hittar du här: www.www.nordvision.org

Nordvision är mediesamarbete mellan de nordiska public service-bolagen DR, NRK, Yle, RUV, SVT, SR och UR.