Nordvision söker just din idé för den unga vuxna publiken

Inom Nordvision samarbetar nordisk public service intensivt kring projekt för den unga vuxna publiken. Under 2021 kommer det att finnas extra mycket stöd att söka för att utveckla nya idéer och projekt för den här målgruppen. Om du har en idé så är det nu den kan bli verklighet!

Bild från Yles dramasatsning på Instagram, @karmadraama. Foto: Yle.

Du hittar också nyheter varje vecka på Nordvisions Facebook-sida.


Nordvision satsar ännu större på ung utveckling

På kort tid har ungsamarbetet blivit Nordvisions tredje största, och mer är på kommande. Nordvisionsfondens styrelse har beviljat extra pengar till unga utvecklingsprojekt under 2021. Sammanlagt öronmärks omkring 150 000 euro till unga utvecklingsprojekt.

Målet är att bredda det nordiska ung-samarbetet till att omfatta utveckling av innehåll och format på både nya och nuvarande områden såsom podcast och annan audio, dokumentärer och drama, sociala medier, och publikundersökning, för att nämna några.

Den 23 mars kan du pitcha din idé online för utvecklingsstöd. Om du har en idé för den unga vuxna publiken (16-29 år) som du vill utveckla, tala med din beställare! Du kan också kontakta Nordvisions sekretariat, som hjälper dig vidare. Våra uppgifter finns längst ner på den här sidan.

Registrera ditt projekt för pitch senast den 19 mars.Foto: Katrine Rohrberg.

Maja Jul Larsen fick pris för “Ulven kommer”

Maja Jul Larsen, huvudförfattaren bakom manuset till DR:s nordiska dramasamproduktion ”Ulven kommer” (”Cry Wolf”), har tilldelats Nordisk Film & TV Fonds tv-manuspris 2021.

Priset på 200 000 norska kronor, som delas ut för femte gången i år, tilldelas huvudförfattaren till den nordiska dramaserie som juryn anser vara årets bästa.

”Ulven kommer”, som skapat både intresse och debatt runtom i Norden när den visats av public service-bolagen, berättar om hur 14-åriga Holly i en skoluppsats beskriver styvpappans våldsamma beteende. Föräldrarna förnekar anklagelserna – vem ljuger och vem talar sanning?

För film- och tv-fonden berättar Maja Jul Larsen om upplevelserna av projektet, som är hennes första som serieskapare och huvudförfattare.

”Det har varit en stor uppgift att ta sig an, och därför också en ganska brant inlärningskurva… Den största utmaningen var den som kreativ ledare. Jag gillade våra skrivsessioner, men så var jag tvungen att kommunicera min vision till en massa människor, som var begåvade inom sina områden, men som också hade starka åsikter. Uppgiften att samla alla dessa röster i en och samma vision, och samtidigt balansera min egen kontroll över materialet, var kanske det mest skrämmande.”Skärmavbildning ur “Ultra Nyt”. Foto: DR.

DR:s “Ultra Nyt” uppmuntrar barn till mer fysisk aktivitet

DR:s nyhetsprogram för unga i åldern 9-14, ”Ultra Nyt”, sätter extra fokus på hälsa och fysiskt aktivitet. När barnen är hemsända från skolan bjuder ”Ultra Nyt” på pulshöjande tips som kan användas hemma.

Programmet finns också där för alla unga som känner frustration och oro över att skolan, och samhället i övrigt, i mångt och mycket befinner sig i undantagstillstånd. ”Ultra Nyt” använder sig till exempel mycket av videor som användarna skickat in.

”De saknar vardagen, varandra och idrottslektionerna. Det är viktigt att konstatera. Men vi försöker också alltid att vara konstruktiva, och därför kommer vi under den kommande tiden lägga in olika fysiska utmaningar i vårt innehåll”, säger Christina Johansen, redaktör på ”Ultra Nyt”.

Redaktionen upplever ett ökat flöde av videor som barnen skickar in, och ser det som ett behov bland tittarna för att dela livssituationen med någon. Det passar ”Ultra Nyt” väl, då programmet till stor del bygger på innehåll som skapas av målgruppen.

Förra veckan belönades ”Ultra Nyt” med utmärkelsen ”Bästa aktualitetsprogram” på galan ”TV-Prisen 2021”.Foto: SVT.

SVT:s “Mello” bjuder på fest trots restriktionerna

Hur minimerar du smittorisken i ett så gigantiskt projekt som SVT:s ”Melodifestivalen”, där storpublik, mingel i green room och turné runtom i landet varit självklara ingredienser?

”Inget stoppar Mello”, är mottot för årets produktion. Festen finns kvar, men den måste göras på ett nytt sätt, konstaterar Andreas Bedinger, divisionschef på Programdivisionen i SVT.

”SVT kan inte garantera smittfrihet för alla som arbetar med Melodifestivalen. Men jag känner mig trygg med att vi har gjort det vi kan. Jag är glad att coronan inte kunde stoppa Mello. Jag tror att vi alla behöver gå på fest!”, skriver Bedinger.

Genom en rad tilltag vill SVT genomföra ”Mello 2021” som den varma och spännande produktion som den är känd som. Till exempel får alla som vistas på tävlingsarenan en distanstagg som meddelar om de kommer för nära en annan person.

”Alla jobbar i specifika ’bubblor’ så att antalet möten minimeras. ’Bubblorna’ består av dem man behöver ha kontakt med för att arbetet ska fungera eller för artisternas del exempelvis av dem som man står på scen med”, skriver Andreas Bedinger.

Nu på lördag drar festen igång.Foto: Karoliina Simoinen/Yle.

Rapport: Modeller behövs för att möta påtryckningar i sociala medier

Trakasserier och påtryckningar riktas i ökande grad mot Yles journalister, visar en utomstående utvärdering som bolaget beställt. Bolagets journalister görs också till måltavlor i sociala medier.

Utvärderingen rekommenderar att Yle utarbetar enhetliga modeller som hjälper journalister och redaktioner att agera i sociala medier.

”Påtryckningar via sociala medier är ett växande och besvärligt problem i det redaktionella arbetet. Utvärderarna har fäst uppmärksamhet vid en mycket viktig fråga. Yle har anvisningar för hur vi kan stödja de personer som utsätts för alla typer av trakasserier och påtryckningar, men det är tydligt att det finns skäl att utveckla anvisningarna och göra dem synligare”, säger Jouko Jokinen, ansvarig redaktör för Yles nyhets- och aktualitetsverksamhet.

Det borde oftare öppet diskuteras om eventuella påtryckningar på Yles redaktioner, anser utvärderarna. Utöver det här borde man i partnerskaps- och frilansavtal säkerställa sig om public service särskilda roll i medielandskapet.

Yle har gjort rapporten öppet tillgänlig för läsning (på finska).