Nordvision søger ny medarbejder

Nordvisionssekretariatet i DR – Byen i København søger en projektleder, enten med erfaring fra NRK eller SVT, til det nordiske tv – og mediesamarbejde; Nordvision. Stillingen er treårig, med ansættelse fra medio august 2012 og i udgangspunktet med fast arbejdssted i DR byen i København.

Målet for Nordvisionssamarbejdet er at øge kvaliteten og relevansen af de nordiske samproduktioner, styrke indholdsudvekslingen, og medvirke til konkret og strategisk vidensdeling mellem Nordvisions partnerne.

Til dette arbejde søges en kompetent medarbejder, som er vant til at arbejde med forandringsprocesser, god til at samarbejde og innovativ, når det gælder at skabe løsninger, hvor mange partnere er involveret. Medarbejderen skal være i stand til at arbejde såvel strategisk, som udførende med Nordvisionssekretariatets (NVS) opgaver, men også kunne varetage visse mere rutineprægede opgaver.

I efteråret 2012 og foråret 2013 skal NVS have særlig fokus på det kommende digitale distributionssystem (Nordif3) mellem NV partnerne. Den nye medarbejder får derfor bl.a. til opgave, sammen NV bolagene og kollegaerne i NVS, at sikre koordinationen mellem det nye system og de faste brugere, og medvirke til udviklingen af et hensigtsmæssigt workflow.

Medarbejderen skal medvirke til at skabe relevante samarbejder mellem nye genre- områder og redaktionelle miljøer, og koordinere allerede eksisterende samarbejde mellem de nordiske programgrupper. Medarbejderen skal ligeledes medvirke til at skal skabe øget tilgængelighed og overblik over relevant nordisk indhold.

Nordvisionssekretariatet har en løbende sagsbehandling af bl.a. ansøgninger til Nordvisionsfonden, ansvaret for samarbejdets dokumentation og kommunikation i form af statistisk, rapporter og udarbejdelse af artikler til nyhedsbreve og årsrapporter. Derfor må man også påregne at skulle arbejde med ovenstående opgaver.

Nordvisionssekretariatet er et lille og ubureaukratisk team på 3 personer. Derfor skal medarbejderen være åben, fleksibel og tillidsvækkende, samt vedholdende og personligt engageret i nordisk samarbejde.

Medarbejderen skal have dokumenteret erfaringer med tv – eller webproduktion, skal kunne arbejde selvstændigt, – og gerne have en journalistisk eller akademisk uddannelse. Medarbejderen skal ligeledes have et stort kontaktnet inde i egne public service organisation, såvel på medarbejder som på chef niveau. Erfaringer fra eksterne -, nordiske – eller europæiske samproduktioner er en fordel.  

For stillingens vedkommende må der påregnes en vis rejseaktivitet. Arbejdssproget er skandinavisk. Stillingen er tidsbegrænset til d. 30. juni 2015. Arbejdssted er i DR Byen, Ørestaden i København. Ansøgningsfristen er d. 16. april 2012. Vi planlægger ansættelsessamtaler i uge 18. Ansøgningen bedes sendt via e-mail til Henrik Hartmann; hrh@dr.dk. For yderligere spørgsmål kontakt:

Mer info: Henrik Hartmann, Generalsekretær, + 45 24 24 83 05