Nordvision inviterer til 50-års jubileum

Sett av datoene 3 – 6. november for høstens fag- og programgruppemøte, samt storslagen jubileumsfeiring i DR-byen.

Den 4. november 2009 feires det nordiske samarbeid med felles inspirasjonsdag og fest for 200 nordiske programedarbeidere i DR-byen i København.

Inspirasjonsdag

Tema for dagen blir fremtiden til public service: Hva er det beste Nordvisionssamarbeidet har å by på i dag? Hva vil være de største utfordringer de neste 50 år og hva er de gode ideene samarbeidet er på jakt etter?

– Vi ønsker å få i gang diskusjoner om public service innhold, sier Markus Sterky, som har ansvar for programarbeidet sammen med Erik Bäckman, Andreas Seierstad, Jakob Wickman Hansen og NVS. Hvordan kan vi oppfylle våre public service forpliktelser og samtidig holde blikket festet på brukeren og den gode idé? Vi vil søke inspirasjon fra andre bransjers arbeid med innovasjon og brukertilpasning.

Festmiddag

Programmet for kveldens festmiddag blir mer tilbakeskuende, hvor deltakerne vil serveres både tilbakeblikk på Nordvisionshistorien, god mat og litt nordisk underholdning.

– Vi skal huske å feire hvor langt vi har kommet, sier Henrik Hartmann, som er ansvarlig for festens program, omfanget av det nordiske samarbeid har aldri vært større og det kan vi takke de nordiske programmedarbeidere for. Vi har valgt å bruke våre krefter på en intern markering for å si takk for innsatsen!

Fag og programgruppemøter

Det legges til rette for at fag- og programgrupper kan holde sine høstmøter etter EBU-modellen, samtidig som 50-års jubileet. Det er reservert rom for en dags møter den 3., samt to dagers møter den 5. – 6. november. Gruppene skal selv stå for innhold og arrangement som vanlig.

Planene for møtene vil bli diskutert med gruppene i løpet av våren. Fristen for NV-fondssøknader skyves til 20. november for å sikre at nye prosjekter kan få støtte før jul.

Praktisk

Invitasjoner vil sendes ut i mai og påmeldingsfristen er 15. august. Alle deltakere vil bo på SAS Amager, 10 minutter gange fra DR-byen, hvor de selv bestiller og betaler hotell.