Nordvision for nybegynnere

Nordvisions nye håndbok er ferdig og vil deles ut på programgruppemøtene i løpet av våren i norsk og en finsk utgave.

Håndboken er basert på en idé fra Barn og Ungdomsgruppen, og den besvarer spørsmål som hvordan man arbeider i Nordvision og hvordan man kan søke støtte fra Nordvisionsfonden.

Last ned Nordvisions håndbok, på norsk (pdf), på finsk/suomeksi (pdf).

Håndboken kan også rekviveres gennem Nordvisionssekretariatet i København.