Nordmenn foretrekker NRK fremfor YouTube

NRKs satsing på nett har gitt resultater: i 2007 ble bruken av NRKs nett-tv fordoblet. Nett-bestiller Tulla Onstad gir her noen forklaringer på suksessen.

I 2007 hadde NRK.no en vekst på 40% og var det innholdsnettstedet i Norge som økte mest. Denne positive utviklingen har fortsatt i 2008 med totalt 89 % vekst i fht januar-mai i fjor. NRK.no har truffet godt med både innhold og tjenester over det siste halvannet året.

Velger NRK fremfor YouTube

NRK.no er det mest populære nettstedet i Norge for nett-tv, mer populært enn både YouTube og VGTV som tilhører landets ledende innholdsnettsted VG.no. Nett-tv hadde sterk vekst i 2007 med hele 96%. I 2008 har hatt en økning på 71 % i forhold til jan-mai i fjor.

I tillegg til at bruken øker totalt sett, så er det tilbud av korte klipp i høy kvalitet som gir klikk. Brukerne vil ha umiddelbar tilfredsstillelse. Tilrettelegging og desking av dette multimediainnholdet på forsiden har derfor vært avgjørende for den økte trafikken.

Innholdsfokus

En av forklaringene til NRK.nos vekst er at vi de to siste årene har hatt en økt satsning på enkelte innholdssegment. Hovedfokusene har vært nyheter, sport og barn. Disse satsingene har også fått egne url: nrknyheter.no, nrksport.no og nrksuper.no.

Målsettingen med denne portalstrategien har vært å utnytte vår innholdsproduksjon bedre og gi nettbrukerne spisset og attraktivt tilbud på nett, og egne url har gjort kommunikasjonen av innholdstjenestene til markedet tydeligere.

Nyheter og lokale nyheter især samt sport er selvfølgelige drivere. NRKs sportsrettigheter, spesielt i vintersport er avgjørende når den kombineres med god publiseringsstrategi på tvers av medier og kanaler. Når NRK har rettighetene og dekker de store mesterskapene og cupene, har vi lagt opp til et tilbud i de ulike mediene som tilfredsstiller de sportsinteressertes brukeradferd. F. eks så ser vi at direktestreaming på dagtid når publikum har aksess til PC  men ikke TV, gir høy trafikk til nettet.

NRKSuper.no er en del av Superuniverset for barn. Barneredaksjonen har hatt et flermedielt oppdrag og bestilling: en helhet, men tre medier, radio, TV  og nett. På nettet har de delt opp tilbudet i to univers, ett for de minste barna ”Superbarn” og ett for de største ”Superstor”. På Superstor er det fokusert på brukerdeltakelse med bl.a et egenutviklet community som i dag har 17 000 registrerte brukere. Super er en sterk merkevare og vi har mye aktivitet, spesielt når vi har gode koblinger mot barne-tv på ettermiddagen.

Nettunike tjenester

I tillegg til et økt fokus på noen utvalgte innholdssegment, har vi hatt et betydelig fokus på utvikling av nettunike tjenester. Værtjenesten Yr.no er i så måte vår største og ubestridte suksess.  På under ett år har yr.no oppnådd over 1 million ukentlig brukere.

Vi har utviklet en unik tjeneste med svært gode, eksakte og brukervennlige værtjenester. Værtjenesten som er et samarbeid med Det Meteorologiske Institutt, tok et marked som ingen andre hadde tatt. Vi jakter på flere slike nettunike tjenester.

Arbeidet videre

Fokuset framover er å fortsatt å etterspørre nettunikt innhold fra programredaksjonene samtidig som at de i sin arbeids- og innholdsflyt  må levere flermedielt. Sentralt vil vi utvikle tjenester og funksjonaliteten som øker interaksjonen med publikum og gjøre nettet mer nettspesifikt og brukervennlig.

Med den sterke veksten av blogger, communities og videoopplasttjenester i markedet forøvrig, ser vi at det er helt avgjørende for suksess at NRK.no også inkluderer brukerne og tar dem på alvor.

Som et eksempel: Da P3TV (nett-tv for Ung segmentet) lanserte en tilknyttet kommentérfunksjon, ga det det umiddelbart uttelling i økt trafikk. Brukerdeltakelse er avgjørende.

Størst neste gang?

Multimedia er en sterk trafikkdriver og vi forventer en fortsatt vekst. I løpet av året planlegger vi lansering av ny avspiller hvor vi har stor fokus på brukervennlighet og brukerdeltakelse. Videre skal vi utvikle dette innholdet med gode nettunike format. Reprisering av radio og tv program er ikke lenger tilstrekkelig. 

 I januar i år oppnådde NRK.no sin 2012 målsetting om å bli 3.største innholdsnettstedet. I 2012 bør vi være høyere opp på pallen.