Nordiske medieforskerdage

Traditionen tro mødes et udvalg af nordiske medieforskere en gang om året enten hos DR, NRK, SR, SVT eller YLE. I år var NRK værter ved en to dages konference på Marienlyst i Oslo i slutet på september.

af Jacob Lyng Wieland

Programmet bestod af oplæg fra de fem public service virksomheder og bød på status over de nordiske landes mediemarked, studier af mediebrugsadfærd og vidensdeling af undersøgelsesresultater, metoder og nye måder at lave undersøgelser på.

Første dagen starter ud med diskussion af public service stationernes status i de respektive nordiske lande. I år kunne man igen konstatere, at billedet er forholdsvis identisk mellem landene: ændringerne i medieadfærden på broadcast medierne sker, men i små ryk.

Det overordnet billede på tværs af landene er stabilitet. Der er altid små variationer fra år til år, men overordnet set når public service stationerne ud til omtrent lige så mange seer og lyttere, som for et år siden og der bliver forbrugt nogenlunde samme antal minutter pr dag på public service stationernes radio- og tv-udbud, som for et år siden. På første dagen blev også studier af mediebrugsadfærd, målemetoder, brandanalyser og meget mere præsenteret.

På dag to blev der præsenteret nye metoder og undersøgelsesteknologier. I år var der fokus på en softwareudgave af det såkaldte Mentometer, hvor seerne løbende kan afgive deres vurdering. NRK har stået for et udviklingsprojekt, som giver mulighed for at bruge Mentometer på tværs af public service virksomhederne ved hjælp af et stykke software. SVT fortalte om fordelene ved at lade seere og medarbejdere udføre den samme undersøgelse for at vise forskellene mellem seerne og dem, der producerer indholdet til seerne.

DR satte i år fokus på et pilotforsøg med hjernemålinger og præsenterede et forsøg med at lade seere se et program og samtidig måle på udvalgte parametre i hjernen som engagement, spænding, frustration og meditation.

YLE fortalte om de fordele, de havde oplevet, ved at lade producenter, af det indhold, der skulle testes i fokusgrupper, være med til at observere fokusgrupperne. Det gav en bedre forståelse og dialog om resultaterne. Anden dagen bød også på andre præsentationer herunder diskussion af unges mediebrug.

Ingen konference uden socialt samvær. Torsdag aften bød på aftensmad på Grefsenkollen med flot udsigt over Oslo hen under aftenstid. Her blev de faglige diskussioner også blandt med andre emner. Næste år mødes medieforskere fra DR, NRK, SR, SVT og YLE til konference hos DR i København.