Nordiska värdegrunder på export

Svenska Yles Tomas Lindh och John Stark skriver om fortsättningen på Nordvisionsprojektet “The Norden”, den sexdelade serien om den nordiska välfärden sett genom icke-nordiska ögon. När de spelade in fängelseavsnittet märkte de direkt att det fanns mer att berätta – skillnaden i hur man behandlar fångar i Norden och USA.

Tomas Lindh & John Stark, Svenska Yle 

För snart 5 år sedan hade vi förmånen att lära känna en herreman vid namn James Conway.

James Conway var en fascinerande människa; under en över 30 år lång karriär vid kriminalomsorgen i New York State hade Conway arbetat sig upp från positionen som gårdskarl vid Attica State Prison, till att under 2000-talet vara högsta chef på anstalten, som är en sk. maximum security facility, där det sitter ca 2000 fångar med grova och allvarliga brottsdomar.

James Conway hade nyligen pensionerats från sitt jobb som fängelsechef när vi bjöd in honom att komma och besöka fyra fängelser i Norden. Vi skulle filma en pilot av “The Norden”, en sexdelad serie om den nordiska välfärden sett genom icke-nordiska ögon. Ett av fängelserna som vi fillmade i var det mycket omskrivna Halden fengsel – “the world’s most humane prison” enligt Time Magazine, The Guardian, och många fler. Detta pilotavsnitt lyckades så pass väl att det blev seriens första avsnitt.

Utvecklingen av “The Norden” uppmuntrades av Nordvision från första början, och konceptet vandrade via utvecklingsstöd till samproduktionsstöd till publicering. I skrivande stund har serien sänts i Norge, Finland och Danmark, och utöver det setts av miljoner online. Ännu 2016 fortsätter seriens avsnitt att skapa debatt och diskussion – framförallt avsnittet om våra fängelser och hur vi behandlar de intagna.

När fängelseavsnittet spelades in märkte vi direkt att här fanns mer att berätta. Hur ett land väljer att behandla sina fångar är en kraftfull spegel av samhällets värderingar och av landets egna identitet. Medan man i USA främst fokuserar på bestraffning, så har Norden valt att gå vägen att rehabilitera de intagna, att göra varje fånge till en god granne. Att åskådliggöra det är väldigt tankeväckande. James Conway gjorde det sällsynt klart att det fanns en stor klyfta mellan USA och Norden när det gäller kriminalomsorgen – vilken syn man har på de intagna, och vilken uppgift ett fängelse ska ha.

Redan innan vi och James skiljdes åt hade vi skickat ett e-post till Svenska Yles dåvarande utgivningschef, Mary Gestrin, för att föreslå ytterligare en historia: att vi tar Halden fengsel till Attica och skapar förutsättningar för att “i lejonkulan plantera ett frö av humanitet och respekt”, det vill säga att göra ett motbesök till Attica för att se hur de reagerar på den nordiska värdegrunden. Dåvarande ledningen på Attica tyckte inte om idén, men när den hade bytts ut så fick vi möjligheten.

Som bäst är vi inne på de sista dagarna i klipprummet med “Breaking the Cycle”, en timmes dokumentär som skildrar Jan Strømnes resa till Attica, och hans strävan efter förändring, att försöka visa den nordiska kriminalomsorgens fördelar, metoder och konkreta resultat för skeptiska amerikanska branschkolleger. Jan Strømnes är nästhögsta chef på Halden fengsel, och vet vad han talar om när det kommer till hur viktigt det är att behandla fångar på ett humant sätt, och vilka positiva resultat det leder till.

Den här berättelsen hade varit omöjlig att berätta utan Nordvisions och det nordiska nätverkets stöd. Det är ett vackert exempel på hur samarbete ofta leder till mer samarbete, och också hur ett sådant här innehåll är relevant för hela den nordiska publiken. Jan Strømnes arbetar för den norska kriminalomsorgen, men i dokumentären representerar han alla nordiska länder och våra nordiska värderingar. Dokumentären slår också ett slag för långsiktighet; ett projekt kan leva och utvecklas i många år. Om en idé är stark och du hittar behov, intresse, nyfikenhet och passion för ämnet – vilket vi gjort online hela tiden – så har du goda förutsättningar för att lyckas.

 

Läs mera

Se ett utdrag ur The Norden-seriens fängelseavsnitt (Youtube).