Nordiska samarbetet för audio hittar formen

Under det senaste året har Nordvision gått in för att sätta igång processen med att stärka ljudsamarbetet – inte minst genom att dela kunskap och stötta djupare research. Det tar tid att lära känna varandras utbud och strategier, men podcastcheferna ser ljust på att fortsätta utveckla sin samverkan.

Foto: Agnete Schlichtkrull/DR.

”Jag tycker det är fantastiskt att vi tagit steget in i ljudens värld inom det nordiska samarbetet. Det är spännande att se vilken form av samarbete vi kan forma kring poddar och audio överlag.”

Det säger Gitte Laurell, chef för Arenan på Svenska Yle.

Som ansvarig för streamingtjänsten, som i Yles fall erbjuder ljud- och videoinnehåll på en och samma plattform, har Laurell en roll i flera av de ljudsamarbeten som nu kommit igång inom Nordvision.

Tillgång till mer påkostade produktioner

Podcastsamarbetet har under våren utvecklats vidare, och höll sin första egna pitchdag i april. Resultatet blev två utvecklingsprojekt, som nu fått stöd ur Nordvisionsfonden.

”Audio växer snabbt världen över. Koncept och manus utvecklas internationellt och blir lokala versioner så jo, det finns plats för mer gemensam nordisk innehållsutveckling, tycker jag”, säger Gitte Laurell.

Hennes kollega i NRK, podcastchef Petter Sommer, tillträdde sin roll så sent som julen 2020. Han ser framför sig hur samarbetet med de andra nordiska public service-bolagen kan växa sig starkare på sikt.

”Det tar bara tid att lära känna varandra och förstå vad vi kan hjälpa varandra med. Här har vi redan kommit en god bit på väg, och jag ser positivt på det framtida samarbetet. Det är fint att kunna stötta varandras innehållsutveckling, och det är en stor bonus att vi i efterhand får tillgång till påkostade produktioner”, säger Sommer.

Det är generellt en mycket öppen ton och det finns en stor vilja att utväxla erfarenheter
– Tine Godsk Hansen, DR

Barnpodcast på frammarsch

Ett av de projekt som pitchades i podcastsamarbetet under våren, och som senare fick utvecklingsstöd ur Nordvisionsfonden med stöd av SR och NRK, är DR:s djupare research på området podcast för stora barn. Petter Sommer säger att just det här ämnet kommer att vara ett väldigt viktigt område för NRK framöver.

”Vi har en mycket tydlig profil på tv genom NRK Super, men har ännu inte etablerat samma utbud på podcastsidan. Här har vi ett viktigt arbete att göra. Det får inte vara så att barnen väljer andra plattformar framom NRK för att vi inte har något ljudutbud. Vi måste producera mer, men det måste också vara träffsäkert och av hög kvalitet. Nu har DR tagit ett lysande initiativ till research för barn som kommer att bidra till att lösa den här viktiga uppgiften – och NRK stöttar dem fullt ut genom Nordvision. Vi ser fram emot resultaten och har redan planerat in workshops där den här nya researchen blir central”, säger Sommer.

Tine Godsk Hansen, podcastchef i DR, var den som introducerade initiativet till sina nordiska kollegor.

”I DR prioriterar vi ett podcastutbud riktat till 15-46-åringarna, och vi kan se att särskilt de i åldern 15-24 är storkonsumenter av podcast, men vi vet ännu inte så mycket om hur den lite yngre målgruppen använder ljud i dag. Det ser vi fram emot att bli klokare på”, säger hon.

Jag tror vi kan ha mycket att tjäna på att dela format mellan oss
– Caroline Pouron, SR

Innehåll för nästa generation

Även Caroline Pouron, chef för Sveriges Radios digitala utbud, ser positivt på ett utökat samarbete kring barninnehållet.

”Barn idag har mängder av innehåll att välja på. Det innehåll vi gör måste vara extremt bra för att lyckas locka och dessutom behålla barnlyssnarna. Lyckas vi med det kan vi fostra nästa generations lyssnare. Många föräldrar kan nog se stora fördelar i skärmfritt innehåll, det behöver vi nog dra ännu mer nytta av”, säger Pouron.

Sammanfattningsvis kan det sägas att ljudområdet, och inte minst det digitala on demand-utbudet, har mycket att vinna på ett allt tätare nordiskt samarbete.

”Mycket tyder på att samarbeten kring format kan bli en väg framåt och en framgångsfaktor. Flera av Spotifys unika poddar i Sverige är i själva verket svenska versioner av originalformat från USA. Som till exempel ’Dictators’ och ’Mythologies’, från Spotify-ägda Parcast. Det är ett smidigt sätt för dem att snabbt utveckla poddar på olika språk. Jag tror vi kan ha mycket att tjäna på att dela format mellan oss på liknande sätt”, säger SR:s Caroline Pouron.

Public service trovärdighet allt viktigare

Hon nämner den kvalitativa undersökning av tonåringars ljudanvändning som SR nyligen lät genomföra, och som pekar på en spännande utveckling där det finns mycket att göra.

”Undersökningen var både nedslående och hoppingivande. Å ena sidan finns väldigt lite luckor i tonåringarnas liv för lyssning, å andra sidan har vårt innehåll hög trovärdighet och det är extremt värdefullt i en tid där nästan vad som helst kan vara fake.”

Tine Godsk Hansen nämner det hon ser som en gemensam aspekt för de nordiska bolagen: de är alla mitt uppe i en stor läroprocess kring att navigera i ett nytt digitalt ljudlandskap.

”Även om vi befinner oss på olika ställen i processen, så upplever vi fortsatt många liknande utmaningar och frågeställningar, och därför är det superrelevant att byta erfarenheter med varandra. Det är generellt en mycket öppen ton och det finns en stor vilja att utväxla erfarenheter”, säger hon.