Nordisk samproduktion skapar diskussion också utanför Norden

Svenska Yles The Norden har blivit ett diskussionsämne och nått en miljonpublik utanför de traditionella distributionskanalerna. Den här synligheten är något som kräver resurser, men samtidigt kan dialogen med publiken vara mycket givande.

Av Kristian Martikainen

De nordiska värderingarna och det nordiska samhället granskas med en utomstående persons ögon i The Norden. Sex gäster, sex teman. Gästen kommer från ett annat land och genom gästens ögon upplever tittaren vilka värderingar och vilken moral vi har i Norden jämfört med gästens hemland. Programmet visar upp fångvården, vårt arbete, genus, religion, polisväsendet och familjen.

Gästerna som ses i The Norden är en för temat relevanta och erfarna personer från ett annat land på en veckas studiebesök i Danmark, Sverige, Finland och Norge. Utifrån sina egna arbetserfarenheter reagerar och reflekterar de över vår nordiska välfärdsmodell.

Programmet är en samproduktion med DR, NRK och SVT och har tilldelats stöd ur Nordvisionsfonden.

Miljonpublik på nätet

Det globala perspektivet på den nordiska välfärdsmodellen har resulterat i över en miljon visningar på Youtube sedan publiceringen i mitten på oktober. Det är framför allt den svårnådda publiken mellan 15 och 44 år som står för över 80% av visningarna.

– Om man använder Youtubes “tummen upp” eller “tummen ner” som mätare, så har våra klipp skolvitsord mellan 9,7 och 9,9 av 10 vilket är helt otroligt. Bara på Youtube har klippen genererat över 3 000 kommentarer och beaktar man övriga sajter så mångdubblas siffran, berättar producenten John Stark.

The Norden har diskuterats och för ändamålet klippta trailers har blivit virala på sajter som Reddit, Twitter, Google+, Facebook och Buzzfeed. Stark kontaktade kontaktade också flere nyhetssajter, t.ex. Huffington Post, Daily Mail, Metro Express, ABC Nyheter och Dagbladet i Norge. Därtill är det också specifika ämnesforum som bidragit till helheten.

Specialanpassade trailers

De två programmen, om religion och fängelser, som redaktionen bedömde att hade förutsättningar för att skapa mest diskussion klipptes om till ca 6 minuters trailers, anpassade för webben och Youtube-tittandet. Sedan började det hela i misstag med fängelseavsnittet.

– Jag hade ursprungligen lagt upp det på min privata Youtube-kanal för att sprida det åt mina kolleger för kommentarer, typ “funkar det klippt såhär, är det här okej?”. Jag hade inte definierat klippet som osynligt och tänkt efter att mina kolleger hade godkänt det publicera klippet på Yles officiella Youtube-kanal, berättar Stark.

Men nu blev det mycket snabbare. Klippet började inom loppet av ett dygn efter uppladdning spridas av sig själv, utan någon som helst marknadsföring från redaktionens sida.

– Det var bara att hålla i hatten och köra fullt ut. Jag började sprida länken på olika forum, främst på Reddit, och där tilltog diskussionen genast. Vi har också twittrat ut länkarna till olika personer i nyckelposition och när några av dem har retweetat så har det gett ytterligare synlighet.

Lärdomar

I reda pengar har redaktionen använt 0 euro, så det som detta extra projekt kostat är arbetstid, främst för Stark själv. Han har varje dag i över en månads tid läst och skrivit svar på Youtube, Reddit och andra forum, såväl dag- som kvällstid, inklusive veckoslut.

– Jag har frivilligt tagit på mig ansvaret att såväl klippa som översätta och texta klippen och avsnitten, sedan publicera dem på Youtube, göra PR för dem på olika håll, och sedan, sist men absolut inte minst, diskuterat med publiken.

”Misstaget” med The Norden, som ledde till en betydligt bredare publik och större diskussion än tänkt är något som Stark tagit lärdom av med tanke på framtida projekt.

– Mediaplanen, vad ska publiceras var, när, hur, av vem, och åt vem ska absolut vara med från ruta ett. Resursera för främst arbetstid för att versionera, paketera, sprida, diskutera och engagera. Det tänket blir allt viktigare med all innehållsproduktion vi har – hur ska vi nå ut till publiken?

Publiken föreslår innehåll till nya asvnitt

Möjligheten till en direkt dialog med publiken har varit belönande, givande och överraskande.

– Jag tycker det är helt makalöst att folk spenderar så här mycket tid på att diskutera och debattera ett innehåll som vi producerat om det nordiska samhället, den nordiska välfärdsmodellen, och hur vi skiljer oss från övriga världen på gott och ont. Det tar bort alla potentiella förutfattade meningar om att folk inte engagerar sig, om någon fördummande effekt, om att folk inte orkar se på “långt” eller “utmanande” innehåll på nätet och Youtube, säger Stark.

– Folk skickar förslag på innehåll till nya avsnitt av serien, folk skickar helt andra programidéer och en vetenskaplig amerikansk institution undrar hur de kan hjälpa mig med att gratis sprida serien runtom USA eftersom de gillar premissen. Man kan verkligen inte veta vad som händer när något blir viralt – men positivt är det.

I och med all diskussion som uppstått så har producenten för The Norden, John Stark, också hållit kontakten med gästerna i programmet. Framför allt de två amerikanerna från religions- och fängelseavsnittena har han hållit uppdaterade om utvecklingen.

– Vi har en god kontakt. De har fått utstå ganska så hård kritik på nätet angående de värderingar som de representerar, men de står fullt bakom dem och är mycket glada och tacksamma för att de fick vara med, och det är ju bra. 

The Norden av Svenska Yle har fått både utvecklings- och produktionsstöd av Nordvision och är en samproduktion med DR, NRK och SVT.

 

Relaterat

The Norden på Yle Arenan