Nordisk samarbejde om Nordea og Panama Papers

DR, SVT og Yle har samarbejdet tæt med ”Panama Papers” om Nordea-historien. For alle de nordiske involverede har dette været det største internationale undersøgende samarbejde nogensinde.

Af Henrik Hartmann

Undersøgende journalister hos henholdsvis DR, SVT og Yle har samarbejdet tæt omkring Panama Papers. Det blev tidligt klart for dem alle, at Nordea historien umiddelbart var den mest interessante historie.

Søren Kristensen fra DR Dokumentar fortæller: 

”Det nordiske samarbejde kom i stand, fordi vi alle er med i ICIJ. Første gang vi rigtig talte om samarbejdet var på et opstartsmøde i München med alle ICIJ-folkene. Herefter tog det fart. Vi lavede en nordisk gruppe og det viste sig hurtig, at det var de samme dokumenter i databasen, vi faldt over, hvor Nordea var det gennemgående tema”.

 

Databaser, tips og konkret samarbejde

Ingredienserne i samarbejdet har bestået af selve databasen med de ca. 11,5 millioner hemmelige dokumenter, en database hvor samarbejdspartnerne kunne oploade ”tips, tricks og key findings”, samt en server, hvor man kunne udveksle alt det billedmateriale, som de mange TV-stationer løbende indhentede.

Joachim Dyfvermark fra SVT’s undersøgende redaktion Uppdrag Granskning uddyber:

”Vi har haft et enormt udbytte af vore nordiske samarbejde omkring Nordea-historien. Vi er i researchfasen løbende faldet over dokumenter, har tipset hinanden, stillet spørgsmål og drøftet vinkler på historien. Det var været super godt og givtigt.” 

SVT var dem som, på vegne af alle de involverede tv stationer satte en server op, hvor partnerne kunne dele relevant billedmateriale.  

”Jeg har aldrig tidligere brugt så meget fælles foto-materiale som denne gang. Mellem 10 og 20 TV stationer har bidraget med billedmateriale og det har jo været helt enestående og smart for os, der skulle producere tv-dokumentarer”, fortæller Søren Kristensen fra DR.

Undervejs i processen har DR og Yle samarbejdet konkret omkring interviews og optagelser. Minna Knus-Galán, fra Yle’s undersøgende dokumentar redaktion MOT, fortæller om samarbejdet:

”I Panama havde DR og Yle et tæt samarbejde: vi filmede sammen, foretog fælles interviews, jeg på spansk, DR på engelsk, hvorefter vi kunne dele det med hinanden og de andre i Panama Papers-gruppen.”

Minna Knus-Galán fortsætter:

”Samarbejdet er fortsat efter den første publicering. Alla tre lande fortsætter med at grave nyheder frem og publicere dem. Hvis ikke vi havde samarbejdet, havde det været en uoverstigelig opgave.”

 

Kun få uenigheder

DR, SVT og Yle har stort set ikke mødtes fysisk, men klaret samarbejdet via databaser, mail, Skype og telefonkonferencer.

Søren Kristensen (DR) fortæller:

”Vi har udvalgt materiale og vinklet de endelige dokumentarer lidt forskelligt fra land til land, hvilket jo giver god mening. Den eneste udfordring, vi har haft i processen, har været om, hvornår vi skulle kontakte Nordea. Vi i DR ville gerne kontakte Nordea tidligt – andre ville hellere vente. Til sidst blev vi dog enige. Men det er jo prisen for dette enestående arbejde, at du er nødt til at tage hensyn til dine partnere, det er det alt afgørende.”

Minna Knus-Galán (Yle) supplerer:  ”Vi havde forskellige strategier omkring, hvornår vi skulle tage kontakt med Nordea og det blev til nogle ret hårde diskussioner omkring netop dette. TV-bolagene havde forskellige produktionshastigheder og forskellige etiske regler. Men vi kom frem til et kompromis til sidst.”

 

Lessons learned

For alle tre partneres vedkommende er dette samarbejde, det største, de hidtil har været med til. Og alle parter gør det gerne igen. Minna Knus-Galán fortæller, hvad hun synes, hun har lært:

”Det er vigtig at man hele tiden, er så åben som muligt med ens planer, så det f.eks. ikke kommer som en overraskelse for de andre i teamet, at nogle påtænker at tage kontakt med en nøgleperson. Åbenhed er det allervigtigste!”

Søren Kristensen (DR) tilføjer:

”Dette samarbejde har været enestående og gigantisk stort. Vi lærer noget hver gang. Vi synes, der er nogle enestående muligheder i, at vi hjælper hinanden med grænseoverskridende historier, mange historier er grænseoverskridende, f.eks. placerer folk deres penge, hvor de vil. Og så ligner DR, SVT og Yle rigtig meget hinanden og vi skal det samme som public service-tv-stationer”.  

Joachim Dyfvermark fra SVT har flere gange samarbejdet med journalister og partnere over grænser. Han fortæller:

”Vi i SVT søger ofte aktivt partnere uden for Sverige, da rigtig mange historier jo har et internationalt perspektiv og forgreninger. Så det er helt naturligt for os at samarbejde på denne måde.”

DR, SVT og Yle samarbejder forsat om en række mindre historie efter offentliggørelsen af ”Panama Papers”. Nordvisionsfonden har støttet samarbejdsprojektet.

 

Fakta

”Panama Papers” er et lækket sæt data bestående af 11,5 millioner hemmelige dokumenter udarbejdet af det panamanske selskab Mossack Fonseca, som rummer detaljerede oplysninger om mere end 214.000 offshore-selskaber, herunder identiteter på ejere og direktører.

Dokumenterne er udarbejdet siden 1970’erne og rummer over 2,6 terabyte data, som blev afleveret af en anonym kilde til den tyske avis Süddeutsche Zeitung i 2015 og derefter til International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Dokumenterne blev fordelt til og analyseret af ca. 400 journalister hos 107 nyhedsorganisationer i mere end 80 lande.

(kilde: Wikipedia)