Nordisk samarbejde med internationalt udsyn

Historien bag seks internationale tophits koster dyrt at producere, men ved at gå sammen om et fælles format kom SVT, NRK og DR kun til at betale for hver to. Det burde bolagenes topchefer interessere sig for, mener en af aktørerne

Af Ib Keld Jensen

I en tid hvor alle skal producere mere for færre penge ligger det lige for at arbejde sammen på tværs af landegrænserne.

– Det er helt klart en fordel at pulje nogle penge, for det er oplagt, at man får tre gange så meget for pengene end ellers, foruden en givtig kontakt og dialog med ligesindede. Sådan kommer ordene fra chefen i DR Musik, Søren Therkelsen oven på erfaringerne med arbejdet med programserien Moderne klassikere eller Hitlåtens historia, som den hedder i Sverige og Norge.

Musikafdelingenerne i de tre bolag har produceret hver to indslag til serien. Men det kan være svært at se for udenforstående, at der har stået forskellige folk bag kamera og mikrofon, når internationale megastjerner som Jay-Z, 50 Cent og Metallica hver fortæller historien om et af deres store hits.

Programmer med fælles approach
– Vi havde en fælles approach, en primær tilrettelægger og fælles grafik, fortæller Søren Therkelsen som eksempel på nogle af de greb, der skabte et fælles konceptuelt format. Desuden er programmets forløb, intro og outro skåret over samme læst, og på en måde, så de også vil kunne videresælges uden for Norden.

Hvert bolag har efterfølgende kunnet sætte nationalt særpræg på programmerne, så de kunne forekomme egenproducerede.

Vi har versioneret programmerne, så alle har svensk speaker, fortæller Marianne Widmalm, SVT. Hun fremhæver, at det er en gevinst ved samarbejdet, at man har kunnet afprøve forskellige indfaldsvinkler på sine beslutninger til gensidig inspiration.

Imidlertid er samarbejdet mellem de tre bolags redaktioner ikke af ny dato. Tværtimod har man en lang tradition for nordisk samarbejde efter produktionen af 18 tidligere programmer i tre serier under fællesbetegnelsen Rock City.

Burde være en pligt
Og netop den omstændighed at musikredaktionerne har opbygget relationer på tværs af bolagene er en af de vigtigste forudsætninger for Nordvisionssamarbejdet.

Jeg vil gerne slå et slag for en egentlig forpligtelse til at bruge Nordvisionssamarbejdet., og det kunne godt være et strategisk fokus for topledelserne i de tre bolag. Jeg er helt sikker på, at man med garanti kan finde flere synergier. Det giver kun lidt ekstraarbejde i begyndelsen og det betaler sig i den sidste ende, siger Søren Therkelsen.

SVT og DR  har seks nye programmer i støbeskeen, som efter planen skal gå i luften i slutningen af 2011.

De seks hits:       
Metallica: Enter Sandman
Roxette: The look
Suzanne Vega: Tom’s diner
50 Cent: In da club
Chris Isaak: Wicked Game
Jay-Z: Hard knock life

Programserien er blevet til med produktions- og udviklingsstøtte fra Nordvisions-fonden.