Nordisk rum till festival i Montreal

”Nordisk rum/ Nordisk design/Nordiska rum” som är en äkta samproduktion mellan DR, NRK & SVT och har fått både utvecklings- och produktionsstöd av Nordvision, har blivit utvald för att delta i världens största film- och tv-festival för kultur, FIFA i Montreal, i mars 2013.

av Marianna Widmalm

Serien i åtta avsnitt besöker vackra nordiska hem och undersöker vad som är det viktigaste i nordisk designtradition. Tre experter från vart land med olika erfarenheter kring design diskuterar och pekar på vad som är utmärkande i nordisk design, som internationellt mest är känd för sin i kreativitet och innovationsförmåga.

Programmet tar upp ett rum per program: Köket, dagligstuen, spisestuen, barn-, sov-, arbets- och badrummet samt terrassen.

Kort om FIFA

Festivalen startades 1981 med stöd från UNESCO, och från att ha varit en femdagarsfestival varar den nu i tio dagar. Förutom själva festivalvisningarna brukar FIFA skicka ut de vinnande bidragen på turné runt om i världen.

FIFA ser som sitt huvudmål att öka publikens medvetenhet, kunskap och uppskattning av konst genom att föra fram verk av både konstnärer och film/TV-arbetare som på olika sätt behandlar ämnet, och även genom att bjuda in både kanadensiska och utländska/internationella filmmakare och konstnärer till att delta i utbyten och nätverksträffar.

Programserien har redan visats på DR och NRK under hösten och den svenska sändningen startar på SVT2 21 mars kl 19:30.