Nordisk public service hackar ihop

44 utvecklare från de nordiska public service-bolagen SVT, NRK, DR, Yle och isländska RÚV kommer under ett dygn, 28-29 maj, att vara samlade i Stockholm för att tillsammans utveckla nya digitala lösningar.

Per Westergård (SVT, Vi på tv)

– Utvecklarna sätter själva agendan för vad de ska jobba med under det här dygnet, berättar projektledare Kristina Halling på SVTi.

Public service-bolagen har många stora digitala utmaningar framför sig. Både när det gäller innovation, teknik, publicistik och innehåll. Ett sätt att klara den uppgiften är att bygga samarbeten utanför det egna företaget.

På TV-sidan är det nordiska samarbetet redan etablerat och stort. Under 2014 slog bolagen rekord i samarbete när det gäller samproduktion, programutbyte och formatsamarbete.

Nu tar de ytterligare steg för att få innehåll och teknik att bättre smälta samma med det digitala. En sådan satsning går under namnet ”Nordic Hack Day” och ingår i Nordvisions arbete.

– Det här är första gången det anordnas och SVT är värd. Vi hoppas att det kan bli ett årligen återkommande event och att de nordiska länderna turas om kring värdskapet, säger Kristina Halling.

Hitta lösningar

Under arrangemanget, som pågår under ett dygn, ska utvecklarna från de fem bolagen hjälpas åt att utveckla idéer och lösningar.

– Tanken är att de 24 timmarna ska resultera i konkreta funktioner, som public service-bolagen sedan fritt får använda sig av eller fortsätta utveckla, säger Kristina Halling.

Visa upp sina alster

Under de timmar som de har till sitt förfogande kommer deltagarna att få möjlighet att släppa alla sina vardagsmåsten. Istället erbjuds de möten med kreativa kollegor på en konferensanläggning lite utanför stan.

– Vi vill att det ska vara lite ”casual” och avslappnat – en kreativ miljö för alla våra duktiga utvecklare.

När dygnet sedan går mot sitt slut kommer de att få möjlighet att visa upp sina nya alster för inbjudna gäster.

– Vi kommer också att dela ut ett pris för bästa idé, berättar Kristina Halling.