Nordisk nyhetsfokus i NRK

I høst har NRK satset tungt på nordisk stoff i nyhetssendingene, fra starten av september til dags dato har NRK brukt 147 nordiske innslag.

– Det er stor interesse for det nordiske stoffet, forteller Åsulv Edland, nordisk nyhetsredaktør i NRK. I disse dager er for eksempel både dansk valgkamp og svenske statssekretærers bruk av svart arbeidskraft på toppen av agendaen i Norge.

Nordisk stoff uten støttehjul

– Vi tror nordmenn forstår nordiske språk, og at de lærer mer ved å høre nordiske språk, sier Åsulv. Det er utelukkende de islandske innslag som får ny, norsk voice over. Svenske og danske innslag sendes med originale kommentarer og de finske innslag blir sendt med finlandsvensk kommentar. Innslagene blir ikke tekstet.

NRK2 sender ca. fem minutter nordisk stoff i nyhetssendingen fra 17 – 17.30, fem dager i uken, i tillegg til at nyhetene inngår i sendinger på alle plattformer

NORDIF

NRK får adgang til de nordiske nyhedsindslag gennem ’Nordif’, systemet for utveksling av nyheter i Nordvision. Åsulv har jobbet med satsingen siden 1994, da den startet som regional nyhetsutveksling innen EBU. Utvekslingen av nordiske nyheter har aldri vært større: Nordvisions-landene utvekslet over 1000 nyhetsinnslag i 2006.

I perioden september til oktober ble det tilbudt 255 innslag, hvilket genererte 245 sendinger av innslag i de fem nordiske land. Åsulv Edland regner med at den styrkede nordiske satsing hos NRK er en av forklaringene på at tallene har steget sterkt i denne perioden.