Nordisk klatværk

Et utraditionelt website er skabt i samarbejde mellem Statens Museum for Kunst i Danmark, Nasjonalmuseet i Oslo, Ateneum i Helsinki, NRK, YLE og DR (som hovedproducent), –med det formål at udfordre børns kreativitet og fantasi.

Henrik Hartmann

De seks partnere har haft til hensigt at styrke børns egne kompetencer i forhold til at skabe kreativt. Ved hjælp af et stort website om billedkunst til folkeskolens mellemtrin (9-12 årige børn) har man skabt et sjovt og skævt hus, fyldt med kunstværker, malerier, skulpturer og videokunst, som danner grundlag for at tale om kunst, lære om kunst og selv lave udstillinger i husets ’galleri’.

Helle Trolle Christensen fra DR Undervisning, som har idéudviklet projektet og som er redaktør for projektet, fortæller: ”Vi har bestræbt os på at lave et site, der er båret af billeder og med ganske få igangsættende ord. Kunstværkerne i Klatværket er professionel kunst, fotograferet i en kvalitet, der giver børnene den bedste oplevelse af farver og kontraster, og som gør det muligt at arbejde med dem på storskærm.

Nordisk aspekt i Klatværket
Det har for DR Undervisning været vigtigt fra starten ikke kun at sørge for, at der er nordiske værker tilgængelige på Klatværket, men også at Klatværket kan versioneres, tilpasses og bruges af børn i de andre nordiske lande.
Birgit Bergholt fra DR Undervisning, som har været projektleder Klatværket, siger;

”Derfor har vi arbejdet på at lave en teknisk løsning der gør det muligt at versionere, bruge og udbygge sitet i takt med aktuelle og kommende ønsker fra de involverede nordiske partere. Det gør sitet langtidsholdbart og udviklingsklart.

Mere konkret betyder det, at vi har lavet en back-end løsning med et administrationssystem, hvor værker fra de nordiske museer nemt kan uploades, registreres og blive vist på sitet side om side med andre værker eller i stedet for. Samtidig vil det være ganske enkelt at versionere den skrevne del af sitet, hvis der er behov for det.

Der skal ikke mange tekster og forklaringer på Klatværket. Den pædagogiske tilgang bygger på børns kreative, intuitive tilgang til nettet. Klatværket er visuel og billedrig og med meget lidt tekst, hvilket gør det enkelt at versionere og tilpasse det sprogligt.

Positivt samarbejde
Klatværket er som nævnt produceret i samarbejde med undervisningsenhederne i NRK (ved Stein Sandnes) og Svenska YLE (ved Gunilla Palmén). Statens Museum for Kunst i Danmark, Nasjonalmuseet i Oslo og Ateneum i Helsinki har leveret kunstværkerne. Helle Trolle Christsen fortæller om samarbejdet med kunstmuseerne:

”Der er generel stor åbenhed fra de museer, vi har kontaktet – både i Danmark og i de nordiske landeRettighedsmæssigt er museerne villige til at ’udlåne’ de værker til sitet, som de selv har fuld rettighed over.”

I den danske version kommer hovedparten af værkerne som nævnt fra Statens Museum for Kunst, suppleret med værker fra det offentlige rum samt fra andre danske museer. Hertil kommer et antal referenceværker fra de ovenfor nævnte museer – og ideen er så, at NRK f.eks kan lægge hovedvægt på værker fra Nasjonalmuseet suppleret med værker fra andre norske museer samt referenceværker fra Danmark og Finland.

Målet er det samme: Børn skal møde kunsten, børn skal inspireres og lære af kunsten og i sidste ende skal de slukke for computeren og gå ud og se kunsten ’i virkeligheden’. Derfor skal der være et lokalt og nationalt fokus i værkmængden.

Klatværket er produceret med støtte fra Nordvisionsfonden og Nordisk Kulturfond.

dr.dk/klatvaerket