Nordisk humorsamarbeid

NRKs ‘Halvseint’ har fått en dansk avlegger – samproduksjonen er et sjeldent eksempel på nordisk konseptutvikling på humorområdet.

Halvseint – det bukseløse talkshow – er et animert satireprogram som ble sendt i 2007/08 på NRK. Programmet høstet lovord og nominasjoner for et innovativt konsept og de animerte sketsjene om religion og sex skapte, ikke uventet, debatt i Norge.

Bukseløse dansker

Når DR lanserer den danske versjon: Halvsent, våren 2009, er det bukseløse konsept beholdt, men manus er i all hovedsak nytt. De danske seere får blant annet møte Dronning Margrethe og Michael Laudrup, i tillegg til versjoneringer av de norske sketsjer som er generelle nok til å fungere i Danmark.

Halvsent blir lansert på Pirat TV, DRs nye satsning for unge, og der den norske versjon ble sendt på tv har DR valgt å legge ut korte klipp på nett. 

Barbara Jahn, sjef for NRKs Ung-redaksjon er positiv til å samprodusere konsepter og utveksle deler av program: – Etter idéutveksling på prosjektet og norsk produksjon stod DR fritt til å versjonere det de kunne bruke. Sånn kunne vi kanskje jobbet mer. 

Prosjektleder Bjarke Ahlstrand supplerer: – Jeg ble veldig imponert av den norske versjon og bestemte meg for å utnytte produksjonsapparatet bak for den danske versjon. Vi skrev, manipulerte og (lyd)klippet de “danske” udgaver i DR, før NRK animerete og visualiserte dem.

Ung humor

Nordvisions ung-gruppe har nedlagt seg selv og understreker at de ulike strategier på Ung-området i de nordiske public service bolag vanskeliggjør et kontinuerlig samarbeid.

Bjarke Ahlstrand ønsker seg mye mer nordisk humorsamarbeid, men understreker at det krever lengre perspektiver for å få dette til. NRK og DR har imidlertid et velfungerende bilatteralt samarbeid, og denne uken startet NRK å vise den norske versjonen av samproduksjonen Yallahrup Færgeby, som på norsk heter Jallahrud.

Barbara Jahn etterlyser også bedre rammer fra bestillerne for å skape resultater på området: – Vi mister energi og fart i den lange lange veien fra ide til beslutning. 

Mer info: