Nordif3 uppgraderad

Det nordiska mediaöverföringssystemet har under inledningen av 2015 uppgraderats. Ändringarna för den gemene användaren är på både gott och ont inte alltför märkbara.

Kristian Martikainen

I början på mars genomfördes den första större uppgraderingen av Nordif3 efter att systemet togs i bruk under hösten 2013. Den nya versionen av Nordif3 är optimerad för den nya webbstandarden HTML5.

– En av de stora skillnaderna är jog/shuttle-funktionen vid uppspelning av video. Funktionen har förbättrats märkbart efter önskemål från användarna. En annan ny funktion är att man kan ha flera versioner av samma program anslutet till samma metadata. De övriga uppgraderingarna är inte synliga för användarna. De inkluderar bland annat en ny metadatamodell, berättar projektledare Rune Hagberg från NRK.

Bolagen bör komma överens om ett gemensamt sätt att använda funktionen som möjliggör att flera programversioner är anslutna till samma metadata. Saken kommer att diskuteras vid vårens superbrukarmöte i maj i  Köpenhamn.

Se bilaga (pdf) med informationen om de märkbaraste ändringarna i användningen av Nordif3: Nordif3 upgrade Q1 2015 – Changes to web interface.

Bland den övriga utvecklingen kring Nordif3 kan nämnas att både KVF (Färöarna) och KNR (Grönland) nu är uppkopplade  på systemet.

Vidareutveckling

På NRK, som administrerar Nordif3 för alla Nordvisionsbolags räkning, är man nöjd över att systemet tekniskt sett nästan inte har några problem och stabiliteten är god. Superbrukarna av Nordif3 vid DR, NRK, RÛV, SVT och Yle har framfört en rad önskemål för att förbättra användarupplevelsen och -gränssnittet.

– NRK har ett möte med Tedial (leverantören av Nordif3, red. anm.) i maj om nya versioner och funktionaliteter. Vi har gett dem en lista med önskemål från Nordif3-användarna som vi förväntar oss att få svar på i samband med mötet, berättar Rune Hagberg från NRK.

En ny användarmanual som beaktar de senaste ändringarna är också under arbete och distribueras till bolagen bara den blir färdig.

Ytterligare info

Den lokala supporten och de lokala superbrukarna av Nordif3 i respektive bolag kan ge ytterligare info. Projekteledare Kristian Martikainen vid Nordvisionssekretariatet svarar också gärna på frågor.

Nordif3 på www.nordvision.org