Nordif2:s driftorganisation, äntligen på plats

Nordvisionens digitala utväxlingssystem har stadigt växt de två år systemet varit i bruk. Årligen överförs nu tusentals program mellan bolagen och detta ställer krav på stabilitet och snabb support. Sedan den 7 september finns därför en driftorganisation på plats – redo att ta hand om alla tekniska problem som kan uppstå.

Det var en samling kompetenta it-tekniker, drifttekniker och system-experter som samlades i Stockholm 2-3 september. Under 2 dagar skulle de utbildas i Ardome och VizVideoHub – det system som ligger till grund för Nordif2.

Tanken var att äntligen bygga upp en driftorganisation med representanter från alla de nordiska public service-bolagen, för att säkra driften av Nordif2.

Support är centralt
De fem bolagen har insett vikten av att Nordif2 fungerar stabilt, och att de medarbetare som arbetar med utväxling via systemet kan få stöd och hjälp om tekniska problem uppstår. Tolv tekniker (2-3 från varje bolag), hade därför sänts till utbildningen/seminariet, och det är dessa medarbetare som nu utgör spetskompetensen i bolagens respektive tekniska supportorganisationer, ifall tekniska problem med Nordif skulle uppstå.

Under de två dagar som utbildningen pågick drillades deltagarna i systemets arkitektur och tekniska uppbyggnad. Och de grillades också i felsökning och hur man fixar problem. Tack vara ett de nu känner varandra, samtidigt som de är bekanta med Ardendos (bolaget som levererat Nordif2) supportrutiner så kommer alla tekniska supportärenden vara enklare och snabbare att hantera.

Rutinerna vid felanmälan/support är olika i bolagen. Men generellt ska det vid ett misstänkt tekniskt fel på Nordif2, göras en felanmälan till respektive bolags supportorganisation. Precis som vid tekniska fel i bolagens övriga system. 

Kontakta bolagets superuser
De specialutbildade driftteknikerna i Nordif2 ansvarar för att sprida kunskapen om Nordif2 i sin organisation. Och de kan också ta hand om de problem som kräver specifik kunskap i Nordif2 och Ardome.

Om man som användare är osäker på om ett fel är funktionsrelaterat eller teknikrelaterat, så ska man först vända sig till sitt bolags superuser.