Nordif 3 rullas ut under våren

I vår kommer så äntligen Nordif3, det digitala distributionssystemet för program och klipp mellan de nordiska bolagen. De första programmen förs över med Nordif3 i början på januari och till sommaren är det tänkt att samtliga grupper ska vara på systemet. Den första stora screeningen som görs i Nordif3 blir årets andra faktascreening i Reyjkavik i maj.

av Mikael Skog
 
I maj 2012 valdes norska Mediateket tillsammans med spanska Tedial som leverantör av Nordif3 efter offentlig upphandling. Efter att de tekniska direktörerna efterföljande undertecknat kontraktet har projektgruppen jobbat med att få igång systemet, ett digert jobb som trots allt fungerat väl.
 
Samarbetet mellan bolagen har varit väldigt bra, konstaterar också NRK, som driver Nordif3 och också leder själva arbetet i projetkgruppen.
Under arbetet med att ta i bruk Nordif3 kopplades de kommande superusers av systemet på, såväl som en del av faktascreenarna. De fick använda sig av testsystemet och vid en träff i Oslo under hösten fick de komma med respons på det. Det här ledde i sin tur till att tjugotal förändringar kom med – utan extra kostnad för projektet.  
 
Även arkiven har kopplats på jobbet med Nordif3 då man använder sig av EBU Core som metadatamodell. Det är den första stora implementeringen av EBU Core och  därför följer också EBU med jobbet med Nordif3 med stort intresse. Eftersom projektet under implementeringsfasen också i övrigt framskridit utan problem har Nordif3 även annars väckt intresse hos bland annat EBU.
 
Testscreening i januari

 
Under våren börjar så jobbet med att dels föra över screeningarna i Nordif3. Redan under årets första faktascreening i januari görs det ett test med en miniscreening i Nordif3, medan den egentliga screeningen försiggår i det gamla systemet. Under våren kopplas sedan i tur och ordning de andra screeningarna i undervisning och barn på, samt också samproduktioner som också ska överföras via Nordif3.
 
Nordif3 ersätter inte bara Nordif2, som ju inte klarat av att hantera program i HD-kvalitet, utan också nyhetsöverföringen Nordif1 som har rätt många år på nacken vid det här laget. Nordif3 klarar alltså såväl av program i långt format som korta nyhetsklipp som snabbt behöver distribueras mellan de nordiska länderna. Nyheterna kopplas på då man ser att systemet i stort fungerar.
 
Snabbare system
 
Förutom HD-kvalitet kommer snabbhet att bli en av de stora fördelarna med Nordif3. De första testerna pekar på väsentligt högre överföringsshastigheter i Nordif3 jämfört med Nordif2 och då återstår ännu en del finjustering i konfigurationen i brandväggarna hos bolagen. Också i övrigt ska Nordif3 vara ett enklare och mer användarvänligt system än vad Nordif2 varit.
 
Nordif3, som för användarna kommer att vara webbaserat, kommer också att ersätta NV Archive på www.nordvision.org. Arkivet inklusive browse-kopior och intresselistor kommer att flyttas över till Nordif3 och finnas där framöver.
 
Nästa styrgruppsmöte för Nordif3 hålls i Helsingfors i april och då är det meningen att Nordif3 slutligt ska godkännas.