Norden direktsände NRK efter terrordåden

NRK:s maratonsändning omkring terrordåden i Oslo och på Utøya vidaresändes också i övriga Norden dagarna efter attentaten. Såväl DR, SVT, RUV som YLE direktsände NRK i antingen tv eller på webben. Samtliga bolag är också imponerade över NRK:s bevakning av terrordåden.

av Mikael Skog

– Jag är 100 procent glad över att vi lyckades få ut NRK:s sändning. Det gav så mycket mening just då. I ett senare skede fanns det kanske mer behov av analys men då i början gällde det att komma så tätt på källan som bara möjligt. Det var det som var styrkan i det, säger mediedirektör Gitte Rabøl i DR som bara har hört positiv respons på det att NRK syntes i Danmark.

SVT och DR direktsände NRK:s bevakning på fredag kväll i sina olika tv-kanaler. Bara en dryg timme efter det att sprängningen i Oslo blivit känd gick NRK ut i svensk tv och på SVT:s webb. DR sände sammanlagt drygt 30 timmar från NRK under terrorattentaten, 8 timmar på DR1 och 24,5 timmar på DR Update. YLE och FST streamade NRK:s sändning på webben och använde också stora delar i sina nyhetssändningar.

Förutom det fick ju också såväl minnesgudstjänsterna som de olika minneshögtiderna stor synlighet inte bara i de nordiska länderna, men också genom EBU. Även den dokumentär som NRK gjorde efter katastrofen sändes i flera olika länder, dels via Nordvisionsutbytet men också via EBU-utbytet.

Mitt under semestertider

Attentaten i Oslo och på Utöya inträffade mitt i semestertider vilket också medförde en del problem i bolagen. Det var svårt att få tag i ansvariga och en stor del av nyckelpersoner befann sig på semester, efter det som varit ett intensivt nyhetsår också i övrigt. NRK lyckades trots det göra mycket väl ifrån sig tycker alla nordiska bolag.

– Jag var väldigt imponerad över NRKs bevakning. De tog hand om situationen och jag fick hela tiden en känsla att de hade kontroll på det hela. Som tittare upplevde man inte den panik det ändå måste ha funnits också i NRK, konstaterar Rabøl.

Även för NRK var det givetvis tufft att klara av uppgiften att bevaka händelserna och speciellt nyhetsavdelningen sattes under stor press. Men tv-chefArne Helsingen menar att NRK trots allt klarade av att få tillräckligt med resurser för att klara av bevakningen. Det var många som självmant erbjöd sig komma på jobb och också i övrigt var uppslutningen kring bevakningen stor inom bolaget.

Utvärderingar på alla håll

NRK själv är precis som alla andra bolag igång med en utvärdering av bevakningen, så därför vill Helsingen ännu inte kommentera NRKs bevakning av händelserna. Som helhet har NRK ändå gjort en bra insats tycker han.

Även de övriga nordiska länderna har utvärderat eller är i färd med att utvärdera de egna insatserna av bevakningen. Som i alla övriga händelser finns det saker som gått bra och saker som gått mindre bra. En återkommande punkt är hur man ska lägga upp tablån vid dylika händelser, när borde man exempelvis vika en huvudkanal till bevakningen. Beslutsgången kommer också att ses över i bolagen efter också den här händelsen.

Även på ett nordiskt plan ger erfarenheterna anledning till utvärdering. Arne Helsingen efterlyser till exempel en uppdaterad lista på nyckelpersoner som på ett nordiskt plan bör kontaktas vid en sådan här händelse som påverkar hela Norden. Också Gitte Rabøl menar att det måste vara klart vem som ringer till vem vid sådana här händelser, också sett ur ett nordiskt perspektiv.