Nästa fondsfrist den 11 maj

Vårens frist för ansökningar till Nordvisionsfonden är den 11 maj – ansökan sker som vanligt här direkt på vår webbplats. Du kan söka om såväl produktionsstöd som utvecklingsstöd den dagen. Undantagen är de decentrala utvecklingsmedlen för fakta, kultur och barn. Höstens ansökningsfrist är den 2 november.

Ifjol understödde fonden nästan ett hundratal olika nordiska samproduktions- eller utvecklingsprojekt till ett samlat belopp på cirka 83 miljoner DKK (drygt 11 miljoner EUR). Om du vill se vilka projekt som fick stöd ifjol finns det en lista på projekten under Nordvisionsfonden.

Samtliga ansökningar fylls i digitalt på Nordvisionens webbplats på www.nordvision.org/nordvisionsfonden. Om du har frågor om fondsrutinerna i ditt bolag eller hur ditt bolag brukar prioritera, är du välkommen att kontakta fondsrepresentanten i bolaget.

Fondstyremedlem / fondskontakt:
DR:  Mette Heiberg
NRK: Arne Helsingen / Guttorm Skoglund
RUV: Bjarni Gudmundsson
SVT: Thomas Nilsson / Christian Wistrand
YLE: Gunilla Ohls (ordförande) / Maria Berger och Arja Mäkinen

Observera att det även i 2012 är avsatt öronmärkt stöd i tre programgrupper;

–    500.000 danska kronor (66.000 EUR) till fakta
–    300.000 DKK (40.000 EUR) till kultur
–    300.000 DKK (40.000 EUR) till barn

Programidéer ska vara godkända av den nationella beställaren före pitch eller ansökan. För information om öronmärkta utvecklingsmedel bör du kontakta Nordvisionssekretariatet eller fakta/kultur/barnbeställaren i ditt bolag.

Om du har frågor angående ansökningar om utvecklingsstöd, kan du kontakta Henrik Hartmann: + 45 24 24 8305 eller Mikael Skog: + 45 2854 4004.