Nästa fondsfrist är den 2 november

Höstens frist för ansökningar till Nordvisionsfonden är den 2 november. Ansökan sker i vanlig ordning direkt på www.nordvision.org där du kan ansöka om såväl produktionsstöd som utvecklingsstöd. De enda undantagen är de decentrala utvecklingsmedlen för fakta, kultur och barn – om du har ett programförslag för de genrerna ska du kontakta beställaren i ditt bolag eller NVS.

Fonden understödde nästan 50 olika nordiska projekt redan under våren till ett sammanlagt belopp på drygt 34 miljoner DKK. En komplett lista över de projekt som beviljades stöd finns på www.nordvision.org.

Då du ansöker om stöd fyller du i en ansökan digitalt på www.nordvision.org/nordvisionsfonden. Programidéer ska vara godkända av den nationella beställaren före pitch eller ansökan.

Om du har frågor kring fondsrutinerna i ditt bolag eller hur ditt bolag brukar prioritera bland produktionsstöden är du välkommen att kontakta fondsrepresentanten i ditt bolag:

Fondstyremedlem / fondskontakt:
DR:  Mette Heiberg
NRK: Arne Helsingen / Guttorm Skoglund
RUV:
Bjarni Gudmundsson
SVT: Thomas Nilsson / Christian Wistrand
YLE: Gunilla Ohls (ordförande) / Maria Berger och Arja Mäkinen

Observera att det även i 2012 är avsatt öronmärkt stöd i tre programgrupper;

–    500.000 danska kronor (66.000 EUR) till fakta
–    300.000 DKK (40.000 EUR) till kultur
–    300.000 DKK (40.000 EUR) till barn

För information om öronmärkta utvecklingsmedel bör du kontakta Nordvisionssekretariatet eller fakta/kultur/barnbeställaren i ditt bolag.

Om du har frågor angående ansökningar om utvecklingsstöd, kan du kontakta Henrik Hartmann: + 45 2424 8305 eller Mikael Skog: + 45 2854 4004.