Mer utveksling i programgruppene

Programgruppene får tilgang til det digitale distribusjonssystem fra høsten 2008, men allerede på vårens møter vil det diskuteres hvordan systemet kan møte gruppenes behov og hvordan dette kan bidra til utveksling innen flere sjangre.

Les mer om det digitale distribusjonssystem.

Økt utveksling i programgruppene

Det ligger en visjon om økt volum og økt relevans  til grunn for det nye distribusjonssystemet. 

Ved å la programsetterne få direkte tilgang til det nordiske programtilbud vil man styrke relevansen av det nordiske programtilbud for det enkelte bolag.

Likeledes vil man gi produsenter og bestillere adgang til systemet for å muliggjøre en utveksling av relevant materiell, til inspirasjon eller utveksling. I dag er det bare undervisningsgruppen som har systematisk utveksling ved siden av faktascreenerne, derfor oppfordres alle programgrupper til å diskutere muligheten for økt utveksling i sin gruppe.

Nytenkning om samarbeidsform

– De tekniske forutsetninger for økt utbytte er på plass, sier Cecilie Stranger-Thorsen, Nordvisionssekretariatet, men skal vi utnytte dem skal vi tenker nytt om hvordan vi samarbeider.

– Nye digitale verktøy kan forenkle gamle rutiner – og endre måten vi samarbeider på i Norden. Når man har muligheten for å dele innhold løpende åpner det seg dører for inspirasjon, ‘virtuelle pitcher’ eller visning av materialet hele året, ikke bare knyttet til programgruppemøtene om våren og om høsten.

– Det er kan imidlertid ikke være teknikken som skal bestemme hvordan vi skal jobbe. Teknikken skal bare være en støtte for å gjøre arbeidet mest mulig hensiktsmessig, derfor er det viktig at programgruppene selv diskuterer hvordan man kan organisere arbeidet – og hvordan man kan se for seg at de nye verktøy kan bringe nye arbeidsrutiner.

Markedsplass og inspirasjonssite

Programgruppene for barn, kultur og vitenskap har allerede ytret ønsker om å få nye fora / markedsplasser som kan brukes til å dele innhold og til å få inspirasjon.

Lengst har kulturgruppen kommet, med prosjektet Digital delekultur, som i undersøker muligheten for å bruke systemet til deling av arkivmateriale knyttet til Nobels litteraturpris og Nordis Råds litteraturpris. Prosjektet har fått Research og Utviklingsstøtte og skal levere en rapport til vårens kulturmøte.

– Dette er et godt eksempel på nye samarbeidsområder, sier Cecilie: Det er knyttet til tidsbegrensede events, alle bolag har de samme behov og skal uansett finne materiale om de aktuelle kandidater til sitt eget arbeid.

En mer løpende deling av innhold krever at redaksjonene har gjensidige avtaler om å tenke nordisk i sitt daglige redaksjonelle arbeid. – Vi har nok et stykke igjen dit, mener Cecilie.