Mer om nordiska format

Nordvision.org innehåller nu mer information om formatsamarbetet inom Nordvision. Det är ett av de samarbetsområden som har ökat mest inom det nordiska samarbetet, inte minst på grund av de formattävlingar som ordnats.

Informationen  finns samlad under Format, och innehåller mer om vad är format är, riktlinjer för formatutväxling mellan Nordvisionsbolagen, hur externa bolag kan vara med i formatsamarbetet, hur Nordvision årligen ordnar formattävlingar,  vilka format som hittills utvecklats inom det nordiska samarbetet, och kontaktuppgifter till de nordiska bolagen i formatfrågor.