Med god samarbet fungerer Nordif3

Det begynner å nærme seg sluttfasen for implementering og utrulling av Nordif 3 til programavdelingene hos alle de nordiske kringkasterne. De fleste programavdelinger er nå koblet på Nordif 3 og opplæring av superbrukere og vanlige brukere har blitt gjort hos alle kringkastere.

av Rune Hagberg, Nordif3 Project Manager, NRK

Drama og nyheter er de to eneste arbeidsflyter som ennå ikke er på plass. Disse vil bli inkludert i løpet av høsten.

Det har blitt avholdt et møte med superbrukere etter at Nordif 3 har blitt operativt for å være sikre på at alle arbeidsflyter fungerer etter brukernes ønsker.. Prosjektet tar sikte på tett dialog med brukerne slik at Nordif 3 dekker de behov som brukerne har.

Nordif 3 har nå blitt tatt i bruk av alle programavdelinger som benyttet Nordif 2 og prosjektet har derved besluttet å slå av Nordif 2 i fra 1.oktober 2013. Det har vært svært få eller ingen overføringer i Nordif 2 de siste månedene og prosjektet mener derfor at det er trygt å terminere Nordif 2. Prosjektet vil informere Nordif brukere om at Nordif 2 termineres også via interne kanaler slik at alle brukere av Nordif får beskjed.

Nordif 3 prosjektet har vært et samarbeid mellom alle de 5 kringkasterne som er en del av nordvisjonen. Det har vært et tett og godt samarbeid mellom de tekniske avdelinger for å sikre best mulig funksjonalitet for brukerne og tilpasning til hver kringkasters sin egen infrastruktur.

Ta gjerne kontakt med superbrukere eller tekniske prosjektledere i din egen organisasjon hvis du har noen spørsmål vedrørende Nordif 3 eller termineringen av Nordif 2.

 

Superusers:

DR – Susanne Borgstrøm

NRK – Wenche Ørjansen Koteng

RUV – Hera Ólafsdóttir

SVT – Jesper Petersson

Yle – Barbro Nyström