Maria Rørbye Rønn ny generaldirektör för DR

Danmarks Radio har fått en ny generaldirektör. Maria Rørbye Rønn, 47, har valts till DR:s första kvinnliga generaldirektör genom tiderna. Hon har varit konstituerande generaldirektör de senaste fyra månaderna sedan Kenneth Plummer avgick från posten.

Maria Rørbye Rønn har verkat i DR de senaste 15 åren och kom närmast från posten som direktør for DR Jura, Politik og Strategi. Före det har har Rørbye Rønn bland annat varit chef för DR Jura.

DR:s styrelse var enhällig i sitt beslut att utse Maria Rørbye Rønn till ny generaldirektör.

Ska fokusera på innehåll och kvalité

Den nya generaldirektören Maria Rørbye Rønn är givetvis glad över den nya posten.

“Jag är både glad och stolt över att jag fått som uppgift att stå i spetsen för DR. Det råder inga tvivel om att DR står inför några spännande utmaningar i en medievärld där danskarnas mediebruk ändrar sig väldigt snabbt. Det är därför helt avgörande att DR får en starkare profil de närmaste åren. Min roll blir att försäkra att DR i ännu högre grad fokuserar på innehåll och kvalité så att DR även i framtiden kommer att vara av betydelse för danskarna.”

Hon tillträder den nya posten med omedelbar verkan, den 7 feburari 2011.