Mange nye nordiske formater

De sidste 10 år er det sket en voldsom stigning i international formatudvikling og formathandel indenfor tv branchen. En udvikling, der påvirker de nordisk public service bolag, hver for sig og som også kan komme til at påvirke det nordiske samarbejde.

Af Henrik Hartmann

Blandt andet derfor har flere nordiske genre grupper de seneste år arbejdet mere målrettet med at udvikle et fælles nordiske formatsamarbejde. På forholdvis kort tid har dette format samarbejdet vokset sig stort. Foreløbig har Nordvisionsfonden givet udviklingsstøtte til ca. 25 formatidéer indenfor følgende genre; fakta, kultur, børn, undervisning og ung.

Kreative gevinster

Når medarbejdere fra 5 bolag picher deres format idér skabet det kreative gevinster.

I NRK sammenfatter fakta- og undervisningsbestiller Anniken Næss udviklingen således:

” Samarbeidet om å utvikle nye public service formater på faktaområdet har vært noe av det nyttigste, som har skjedd i faktagruppen, mener jeg. Vi har absolut fået sterkere og mer relevante programideer med (nordisk) potensial. Der er sket en profesjonaliseringen av pitchingen, og vi er mer samstemte bestillere i forhold til oppdrag, vi gir produsentene, både i forhold til programutvikling og håndtering av pitcher og programutvikling”. 

Mindre afhængig af kommercielle formater

Generelt set ønsker de nordiske public service bolag at blive mindre afhængighed af internationale formater. Internationale formater er dyre og der er ofte mange restriktioner på konceptet, udnyttelse og genbrugen af dem. Hertil kommer at alle NV bolag har behov for nye formater. Derfor har det stor betydning, at man i Nordvisionssamarbejdet også kan udvikle – og tilbyde få nye formater til hinanden.

NV bolagene oplever, at der er er så mange steder man kan købe velfungerende public service-formater, bortset fra for eksempel BBC.

Format-konkurrencen bidrager også internt

Hos Svenske YLE ser man, at det nordiske formatsamarbejde har haft betydning for de interne processer. Carin Göthelid er mediechef hos svenske YLE og har ansvaret for alle genrer på den svensk finske kanal:

”Hos oss på Svenska Yle har faktapitchen betytt mycket inspiration och faktiskt höjt nivån på våra egna idéer och program, eftersom vi vet, att vi mäter oss med övriga Norden. Faktaformat konkurrencen viser jo, at det finns massor med idéer, mycket kreativitet och en vilja att utveckla nytt. Alla drivs av en passion att göra public service så bra som möjligt och ser verkligen möjligheten att ta hjälp av varann.

Bæredygtige formater og mere relevans

Når Peter Nyrén, som er faktabestiller i SVT, skal analysere den udvikling, der er sket i det nordiske faktasamarbejde og specielt erfaringerne med format konkurrencerne, sammenfatter han det således:

”Jeg synes indtil videre, at der er kommet nogle meget fine og spændende formater, ud af samarbejdet og der er jo flere på vej. Alle de nordiske public service-bolag møder jo de samme overgribende tendenser på markedet, de samme udfordringer, men vi løser dem jo på lidt forskellig vis.  Her er det interessante ved formatudviklingen, at vi ikke behøver at gå i samme takt. I modsætning til de mere traditionelle samproduktioner, hvor vi jo helst skal blive enige samtidig, og have de samme behov dækket på samme tidspunkt, så kan vi jo tillade os være mere asynkrone med de enkelte formater og formatsamarbejdet”.

Aftale om formater med Nordvisionsstøtte

På baggrund af de mange formater som er på vej med fælles nordiske støtte fra Nordvisionsfonden har faktabestillerne og NVS udarbejdet nogle generelle principper for udveksling af formater. Principperne finder man på dette site.